Krajina pod Ralskem - ráj pro cyklisty

Průvodce po zaniklých místech v okolí Ralska I. díl 

Krajina pod Ralskem vybízí k výletům. Je mírně zvlněná, nabízí rozmanité výhledy do krajiny. Cesty jsou zpevněné, převažují asfaltové a šotolinové. Vydejte se s námi na výlety. Pojďte s námi objevovat paměť krajiny. Naleznete pozůstatky obcí, oblasti zasažené pobytem armádních vojsk. Svou unikátnost si zachovala také pro své, více než sedmdesát let nenarušené biotopy. Navržené trasy odbočují z hlavních cest a umožňují si vychutnat zvláštní atmosféru tohoto prostoru.

Cykloprůvodce Po zaniklých obcích Ralska

Podtitul průvodce "Člověk, který tudy šel, zmizel..." vyjadřuje hlavní téma a tím je objevování zaniklých míst. V případě Ralska jde však spíše o objevování zmizelého příběhu zaniklých vesnic, po kterých dnes zbyly jen ruiny staveb, ovocné stromy a tesané místnosti do skal.  V průvodci je podrobně popsáno osm tras. Jeho součástí jsou také dobové nákresy obcí, staré fotografie a přehledná mapa A2. Unikátní fotografie současného stavu spolu s dobovými nákresy obcí napomáhají návštěvníkovi určit místo, kde se nachází. Každý si sám může porovnat, jak vesnice vypadala dříve a jak vypadá dnes.

35,00 Kč

Cykloprůvodce po zaniklých obcích Ralska II. díl

Člověk, který tudy šel, zmizel, je podtitul cykloprůvodců vydaných Geoparkem Ralsko. I tento, druhý díl je o lidech, kteří zde po mnohá staletí žili. Historický vývoj osídlení začal psát především Přemysl Otakar II. Z jeho vůle začaly v druhé polovině 13. století vznikat nové vesnice a města. Tehdy započal rozkvět obchodu a řemesel. Tehdy se vytvářela vzájemná propojení mezi osídlenými oblastmi. I hrad Bezděz byl vystavěn pro ochranu nově vzniklého královského panství a obchodních cest. Cesty jsou to, co propojuje tento díl průvodce. Vydáme se s ním po věhlasných cestách, zdejší krajinou vedla "Stará cesta" spojující Zhořelec s Českým panstvím, přes Boleslav směřovala na Jihlavu a dále na Moravu. Ve své kronice ji roku 1012 zmiňuje i biskup Dětmar. Krajem vedla i unikátní úzkokolejka "Rečkovská dráha", která sloužila ke svážení dřeva vytěženého z okolních lesů. S cykloprůvodcem projedeme i "obyčejné cesty", spojující města v okolí, či vyšlapané místními při svých cestách za prací, za vodou. Stopy starých cest lze pořád v krajině nalézt. Dnes působí jako obyčejné lesní cesty, ale kdysi na nich bývalo rušno. I dnes zaniklá místa osídlení vypadají pouze jako křoví u cesty. Když se lépe podíváme, uvidíme v křoví zbytek živého plotu, v pozadí stářím zohýbaný ovocný strom. A ten kámen u cesty je vlastně kus opracovaného pískovce ze zdi domu. Všude v krajině pulsoval život. Druhá polovina minulého století byla pro zdejší život osudná. Okupující vojska však nezničila kouzlo těchto míst natolik, aby nevydala svá poselství. A až navštívíte tento kraj, vzpomeňte prosím na ty, kteří se zasloužili o jeho podobu. Na rody, převážně německé, které kraj osídlily a po staletí jej obhospodařovaly. Na rody, které z něj byly násilně vyrvány. Průvodce obsahuje šest cyklotras. Ty zájemce zavedou například do zaniklých míst v okolí Kuřívod, představí kaskádu rybníků na Hradčanském potoce, zavítají do okolí Brenné i Máchova jezera. Poslední trasa zavede turisty do centra Geoparku Ralsko, z obce Mukařov zamíří do Jablonečku - místa Land-artového setkávání. V průvodci naleznete kreslené plánky starých cest, současné i dobové fotografie představí dříve osídlená místa. Plánky osídlení, tak jak je zaznamenali původní usedlíci, přiblíží podobu vesnice a umožní dohledání pozůstatků osídlení. Snadno tak dohledáme základy kaple, statku či místního hostince. Součástí průvodce je samostatná mapa A2, zobrazující všechny trasy a historická mapa z roku 1808, také formátu A2.

35,00 Kč

  Cyklotrasa č. 1: Osečná | pramen Ploučnice | Zábrdí | Náhlov ‡ | dvůr Medný † | Ostroh † | Hamr na Jezeře | Osečná | zaniklá místa na trase : dvůr Medný, dvůr Ostroh; místa postižená záborem‡:  Náhlov; zajímavosti na trase: pramen Ploučnice, Muzeum vystěhovalectví do Brazílie, Hamr na Jezeře

  Jenišovský mlýn u pramene Ploučnice, stavba z 2. pol. 16. století
  Jenišovský mlýn u pramene Ploučnice, stavba z 2. pol. 16. století
  Zarostlá hromada sutí, toť vše co zbylo z bývalého statku Ostroh
  Zarostlá hromada sutí, toť vše co zbylo z bývalého statku Ostroh

  Náročnost I - lehká délka 23,7 km, převýšení 343 m, vhodné pro trekingová a horská kola

  POPIS TRASY: V Osečné (rest. Dřevěnka) za mostkem odbočte vpravo > vzápětí odbočte vlevo do ul. U potoka > na křižovatce odbočte vpravo na cyklo 3007 > na křižovatce odbočte vlevo do ul. Horní selská > u hlavní silnice odbočte vlevo na cyklo 25 > po cca 600 m odbočte vpravo > po turistické červené vlevo okolo Jenišovského mlýna až k pramenům > zpět po červené přes náměstí > za obcí odbočte vlevo na cyklo 25 > do Zábrdí, odbočte vpravo na cyklo 25 > podél Zábrdky do Vlachového, odbočte vpravo na cyklo 3050 do Náhlova (muzeum, občerstvení) > stále po cyklo 3050 k zaniklému objektu chovného statku armádních koní dvůr Medný > pokračujte s kopce na křižovatku > odbočte vlevo, stále cyklo 3050 > přijedete na křižovatku u sv. Františka / zde se nabízí možnost prohlédnout si další část chovatelského komplexu armádních koní - dvůr Ostrov (dnes hromada kamení zarostlá křovinami uprostřed louky) - vzdálenost cca 1 km/ > pokračujte přímo po cyklo 3050 až na křižovatku kpt. A. Sochora > odbočte vpravo na cyklo 3046 podél Černého rybníka na křižovatku cyklotras. /variantně můžete pokračovat do cca 700 m vzdáleného Hamru n. J. (občerstvení, infocentrum) a stejnou cestou se vrátit, pokud pokračujete, odbočte vpravo na cyklo 3007 a po cca 5 km > v Podvrží odbočte vlevo na Lázně Kunrtatice > jeďte přímo až k místu parkování.

  Cyklotrasa č. 2Hamr na Jezeře | Svébořice † | Nový Dvůr † | Pavlín Dvůr | Vranovské skály | Srní Potok | průrva Ploučnice | Hamr na Jezeře | zaniklá místa na trase : Svébořice, Nový Dvůr; místa postižená záborem‡:  Pavlín Dvůrzajímavosti na trase:  Vranovské skály, průrva Ploučnice

  Svébořice, zbytky objektů po vojenském záboru
  Svébořice, zbytky objektů po vojenském záboru
  průrva Ploučnice
  průrva Ploučnice
  Postupně zarůstající cesta v areálu Nového Dvora
  Postupně zarůstající cesta v areálu Nového Dvora

  Náročnost I - lehká, délka 25,5 km, převýšení 295 m, vhodné pro trekingová a horská kola

  POPIS TRASY:  Hamr n. J. cyklo 3046 vpravo míjíte hráz Černého rybníka > křižovatka s pomníkem kpt. A.Sochora > odbočte vpravo nacyklo 3046 a údolím mezi Stohánkem a Dlouhým Kamenem > do Svébořic  > při výjezdu ze Svébořic vlevo Nový Dvůr (dnes airsoftový areál) > po cca 1,7 km odbočte vpravo na Pavlín Dvůr > projeďte okolo dvora a pod Vranovskými skalami až do Vranova > zde se připojte na cyklo 241 > projeďte Srní potok > Noviny p. R. > okolo Průrvy Ploučnice > na začátku obce Stráž p. R. odbočte vpravo na cyklo 3007 > pokračujte do Hamru n. J.

  Cyklotrasa č. 3: Náhlov (muzeum) | dvůr Medný †| Čertova jáma | Čertova stěna | Cetenov (Pinka) | Dolánky | Dehtáry (koupaliště) | prameniště Pod Jelínkou | Čertova zeď | Kotelské
  lípy | Zábrdí | Vlachové | Náhlov ‡ zaniklá místa na trase :
  dvůr Medný; místa postižená záborem‡:  Náhlovzajímavosti na trase: Čertova stěna, prameniště pod Jelínkou, Čertova zeď, Kotelské lípy, Muzeum vystěhovalectví do Brazílie (Náhlov)

  Pohled do kmene nejstarší "Kotelské" lípy
  Pohled do kmene nejstarší "Kotelské" lípy
  Cesta kolem Čertova potoka
  Cesta kolem Čertova potoka
  Postupně zarůstající ruiny objektu dvora Medný, jehož historie sahá až do 14 století
  Postupně zarůstající ruiny objektu dvora Medný, jehož historie sahá až do 14 století
  Zbytky pískovcových žlabů uvnitř dvora Medný
  Zbytky pískovcových žlabů uvnitř dvora Medný

  Náročnost II - střední, délka 23,6 km, převýšení 462 m, vhodné pro trekingová a horská kola

  Cesta pod Čertovou zdí
  Cesta pod Čertovou zdí

  POPIS TRASY:  Náhlov > cyklo 3050 směr Holičky až na křižovatku silnic > odbočte vlevo > po cca 100 m vlevo na zpevněnou cestu, malebným údolím Čertova potoka až na křižovatku > odbočte vpravo a po cyklo 25 jeďte až k plotu obory [HM1] po pravé straně > zde pěšky cca 100 m k Čertově stěně > poté zpět po cyklo 25 kolem restaurace Na Pince dál údolím Zábrdky až na křižovatku > odbočte vpravo směr Dolánky > pokračujte do obce Dehtáry > na konci obce odbočte vlevo, po cca 850 m cesty lesem je na pravé straně ukryto prameniště Pod Jelínkou > pokračujte až na křižovatku turistické cesty > odbočte vlevo po modré > modrá odbočí vlevo, naše trasa pokračuje přímo až na další křižovatku cest > v rozdvojení cest odbočte vlevo > pokračujte až na křižovatku > odbočte vlevo po cyklo 3050 a pokračujte až k Čertově zdi > přejeďte hlavní silnici, jeďte rovně lesem po modré > připojte se na cyklo 3049 > pokračujte ve směru až ke Kotelským lípám > zpět po cyklo 3049 > přímo přes hlavní silnici > odbočte vpravo na cyklo 3050 > v obci Zábrdí vlevo > obec Vlachové vpravo > Náhlov.

  Cyklotrasa č. 4: Dolní Bukovina (koupaliště) | Podvicmanosvký mlýn | Strážiště | Zourovský mlýn† | Křída † | Olšina † | Kracmanovská křižovatka | Jabloneček † | Dolní Bukovina | zaniklá místa na trase : Zourovský mlýn, Křída, Olšina, Jabloneček;  zajímavosti na trase: Podvicmanosvký mlýn, Land -artová díla v Jablonečku

  Cesta pod Čertovu zdí do Křídy
  Cesta pod Čertovu zdí do Křídy
  Cesta z Olšiny, v pozadí Bezděz
  Cesta z Olšiny, v pozadí Bezděz
  Podvicmanovský mlýn
  Podvicmanovský mlýn
  Jabloneček, land-artové dílo 2018
  Jabloneček, land-artové dílo 2018
  Jabloneček, land-artové dílo - Malý Princ
  Jabloneček, land-artové dílo - Malý Princ

  Náročnost II - střední, délka 29,1 km, převýšení 511 m, vhodné pro trekingová a horská kola

  Jabloneček, místo kde se koná land-artový festival
  Jabloneček, místo kde se koná land-artový festival

  POPIS TRASY:  Koupaliště Dolní Bukovina > cyklo 241 směr Mukařov - proti toku Zábrdky > na křižovatce v Mukařově odbočte vpravo na zelenou > po 150 m opět mírně vpravo podél Zábrdky okolo pramenů až k Podvicmanovskýmu mlýnu > před mlýnem se připojte na vozovou cestu > po 50 m odbočte vlevo na lesní cestu > po dalších 50 m opět odbočte vpravo > stoupejte lesní cestou až na křižovatku > odbočte vlevo do obce Strážiště > Kozmice > na konci obce Vápno, 50 m za autobusovou zastávkou, odbočte vlevo > pokračujte cestou mezi poli cca 270 m > v lese odbočte vlevo a sjeďte lesní cestou (příkrý sjezd) až k Zourovskému mlýnu > pokračujte po cestě (nad námi ruiny hradu Křída, jsou obtížně dohledatelné) až na křižovatku > odbočte prudce vlevo na cyklo 25 > pokračujte k plotu obory Židlov - naproti oboře začínají zbytky objektů zaniklé obce Křída > následuje obec Olšina  > poté obec Kracmanov, cca1 km před křižovatkou, naproti rybníčku > pokračujte až na Kracmanovskou křižovatkou > odbočte vlevo po cyklo 241 do zaniklé obce Jabloneček > pokračujte podél Mukařovského potoka, stále po cyklo 241 přes Mukařov až do Dolní Bukoviny

  Cyklotrasa č. 5: Chrastná - (koupaliště) | Holičky † | Česká Novina † | Zábělce † | Těšnov | Náhlov ‡ | dvůr Medný † | Černá Novina † | Chrastná | zaniklá místa na trase†: Holičky, Česká Novina, Zábělce, dvůr Medný, Černá Novina; zajímavosti na trase: Muzeum vystěhovalectví do Brazílie (Náhlov)

  Cesta z České Noviny na Zábělce
  Cesta z České Noviny na Zábělce
  Podvečer v místech, kde byla osada Zábělce
  Podvečer v místech, kde byla osada Zábělce
  Cesta do Černé Noviny (za lesíkem od sv. Františka),
  Cesta do Černé Noviny (za lesíkem od sv. Františka),
  Odpočinek ve stínu lip v Černé Novině
  Odpočinek ve stínu lip v Černé Novině

  Náročnost II - střední, délka 23,4 km, převýšení 509 m, vhodné pro trekingová a horská kola

  Cesta do Holiček
  Cesta do Holiček

  POPIS TRASY:  Chrastná koupaliště > hned za koupalištěm se připojte na červenou turistickou cestu > na křižovatce odbočte vlevo na cyklo 3007 > pokračujte na křižovatku silnice > odbočte vpravo > zaniklá obec Holičky - tesané sklepy a světničky > pokračujte bez odbočení až na křižovatku U sv. Františka > odbočte vlevo po cyklo VLS /je možnost po cca 200 m odbočit vpravo na bývalý koňský statek Ostrov - viz trasa 1/ cesta přímo vede do obce Česká (Dolní) Novina - ležela na počátku zalesnění, pozůstatky objektů jsou po obou stranách cesty, převážná část obce ležela za plotem obory > pokračujte lesem, po cca 2 km vjedete na mýtinu po obou stranách cesty, zde byla osada Zábělce - zarostlé ostrůvky v louce > dále klesejte dolů na křižovatku > odbočte vlevo na cyklo 25 > po cca 300 m odbočte opět vlevo do kopce > pokračujte lesní cestou do obce Těšnov > bez odbočení do obce Náhlov (návštěva muzea a občerstvení) > odbočte vlevo na cyklo 3050 > za obcí v zatáčce zaniklý objekt dvůr Medný - viz trasa 3 > sjeďte do údolí na křižovatku > odbočte vlevo a pokračujte až na křižovatku U sv. Františka > odbočte vpravo na luční cestu > na louce za lesíkem je místo, kde stála Černá Novina -odpočívadlo > pokračujte po stejné cestě až na křižovatku cest v lese > odbočte šikmo vlevo > jeďte cca 1 km, odbočte vlevo a klesáním mezi vyhlídkami jeďte až na křižovatku > odbočte vpravo > na křižovatce opět vpravo a po cyklo 3007 > cca po 700 m vlevo, stejnou cestou ke koupališti.

  Cyklotrasa č. 6: Hvězdov‡ (občerstvení) | Nový Dvůr† | Svébořice† | Česká Novina† | samota Krby† | Křída† | Olšina† | Kracmanovská křižovatka | Dolní Okna† | Hvězdov

  zaniklá místa na trase† : Nový Dvůr, Svébořice, Česká Novina, samota Krby, Křída, Olšina, Dolní Okna (Poustka); místa postižená záborem‡: Hvězdov

  Novodvorský rybník, na protějším břehy stál statek Nový Dvůr
  Novodvorský rybník, na protějším břehy stál statek Nový Dvůr
  Pohled od České Noviny, v pozadí Ještěd
  Pohled od České Noviny, v pozadí Ještěd
  Místo kde byla samota Krby
  Místo kde byla samota Krby
  Křída a výhled na Ještěd
  Křída a výhled na Ještěd
  Cesta do Dolní Oken, vpravo byla obec Okna
  Cesta do Dolní Oken, vpravo byla obec Okna

  Náročnost I - lehká délka 24,4 km, převýšení 338 m, vhodné pro trekingová a horská kola

  Cesta do samoty Krby
  Cesta do samoty Krby
  Rybník uprostřed Svébořic
  Rybník uprostřed Svébořic

  POPIS TRASY:  Hvězdov, parkoviště u penzionu > jeďte naproti a po cca 350 m odbočte vpravo > na křižovatce vlevo po cyklo VLS > kolem kaskády rybníků až na křižovatku > odbočte vpravo cyklo 3046 > po pravé straně (dnes airsoftová střelnice) je areál vojenské hříbárny Nový Dvůr, pokračujte přes Svébořice - plánek u trasy č. 2 - až na křižovatku kpt. A. Sochora > odbočte vpravo a po cyklo 3050 stoupejte až na křižovatku U sv. Františka > odbočte vpravo na cyklo VLS > na začátku lesního porostu stála obec Česká (Dolní) Novina  > pokračujte stále na vrchol, po cca 900 m při mírném sjezdu odbočíme vpravo na lesní cestu (viz foto cesta do samoty Krby) > pokračujte šotolinovou cestou > samota Krby ležela na pasece mezi lesními porosty > pokračujte úbočím podél skal až na křižovatku > odbočte vpravo, jste zpět na cyklo VLS > sjeďte dolů na křižovatku > odbočte vpravo po cyklo 25 a stoupejte pod Čertovou stěnou (trasa 3) přes zaniklou obec Křída (trasa 4) do obce Olšina - ležela po obou stranách cesty, hned za vjezdem do obory > kolem zaniklé obce Kracmanov až na křižovatku tras > odbočte vpravo, po cca 1,7 km vpravo za tehdejším rybníčkem, stála panská myslivna knížete Rohana ze Sychrova > po cca 200 m pojíždíte místem, kde ležela obec Dolní Okna (Poustka) > pokračujte dále a borovými lesy dorazíte zpět do Hvězdova.

  Cyklotrasa č. 7: Kuřívody - Kracmanovská křiž. | Olšina † | Křída(horní část) | Kostřice † | Proseč † | Jabloneček † | Chlum † | Prosíčka † | Horní Krupá † | Kuřívody

  Pohled z cesty do Kostřice, na louce dole stály domy Křídy
  Pohled z cesty do Kostřice, na louce dole stály domy Křídy
  Kracmanovská křižovatka - pohled k Olšině
  Kracmanovská křižovatka - pohled k Olšině
  Instalace v obci Kostřice
  Instalace v obci Kostřice
  Křižovatka cest Proseč - Jabloneček
  Křižovatka cest Proseč - Jabloneček

  Náročnost II - střední (prudké výjezdy a sjezdy) délka 27,1 km, převýšení 384 m, vhodné pro trekingová a horská kola

  Skalní světničky v Horní Krupé
  Skalní světničky v Horní Krupé

  POPIS TRASY:  Kuřívody infocentrum > vyjeďte z obce přes hlavní silnici po cyklo 25 > pokračujte rovně přes Kracmanovskou křižovatku > do obce Olšina > za výjezdem z obory odbočte vpravo na zpevněnou cestu > po cca 120 m je křižovatka polních cest /pokud se vydáte loukou dolů, naleznete pozůstatky obce Křída, např. místo, kde stál kříž sv. Anny, viz foto/ pokud zůstanete na cestě, pokračujte vlevo do obce Kostřice (dochované ruiny objektů, landartová díla) > vraťte se zpět na křižovatku polních cest > odbočte vlevo podél oplocení obory až na křižovatku s pomníčkem (foto na obálce) > odbočte vlevo do obce Proseč > z dané cesty nikam neodbočujte a mírným obloukem se vraťte zpět na cestu u obory > odbočte vlevo a pokračujte až na křižovatku cest u solárních panelů > odbočte vpravo a klesejte až do Jablonečku (landartová díla, altán Geoparku Ralsko) > před budovou odbočte vlevo > po 200 m odbočte vpravo a panelovou cestou stoupejte na místo bývalé obce Chlum - dnes plocha solárních panelů > projeďte cestou mezi panely na lesní cestu > odbočte prudce vlevo (vratka) > po cca 400 m za plotem obory jsou pozůstatky obce Prosíčka > pokračujte lesem na křižovatku > projeďte ji rovně > za necelý 1 km skončí les a cesta klesá krásnými výhledy na křižovatku > odbočte vpravo do lesa, pokračujte rovně > opět se připojíme k oplocení obory Židlov > po cca 400 m vlevo naproti plotu obory jsou pozůstatky obce Horní Krupá - naproti v oboře byl Krupský dvůr > vraťte se zpět cca 400 m na křižovatku > odbočte vpravo do kopce > po příjezdu do lesa na křižovatce odbočte vpravo, tato cesta vede až do Kuřívod.

  Cyklotrasa č. 8: Mimoň (městské muzeum), kaple Božího hrobu) | Hvězdov‡ | Skelná Huť ‡ | Hvězdov ‡ | Novodvorské rybníky | Nový Dvůr | Mimoň

  Pohled z břehu Novodvorského rybníka směrem k Novému Dvoru
  Pohled z břehu Novodvorského rybníka směrem k Novému Dvoru
  Cesta z Nového Dvora do Hvězdova, podél cesty jsou zbytky staveb
  Cesta z Nového Dvora do Hvězdova, podél cesty jsou zbytky staveb

  Náročnost II - střední, délka 23,1 km,převýšení 230 m, vhodné pro trekingová a horská kola

  POPIS TRASY:  Mimoň infocentrum > vydejte se po toku Panenského potoka a přes Zámecký most > odbočte vpravo na cyklostezku > projeďte Mimoň až ke Křížové lávce > odbočte vlevo cestou pod Křížovým vrchem > za hlavní silnicí odbočte vpravo na cyklo 241 > pokračujte až do obce Hvězdov > naproti Ploužnickému rybníku odbočte vpravo na cyklo VLS > pokračujte až do obce Sklená Huť > před prvními domy odbočte vpravo a pokračujte přes kopec zpět do obce Hvězdov > odbočte vlevo na cyklo 241 > hned další odbočkou u občerstvení Hopr vpravo > pokračujte na křižovatku > odbočte vpravo > po cca 130 m vlevo na cyklo VLS a pokračujte kolem rybníků do Nového Dvora a Svébořic (schéma obce viz trasa 2) > na křižovatce u Nového Dvora odbočte vlevo > po cyklo 3046 pokračujte do Mimoně.