Dvůr Medný (Mednay)

26.10.2018

Dvůr Medný, (Mednay) existence poprvé zaznamenána 1380, jednalo se pravděpodobně opevněné místo, které bylo později přestavěno na zemědělskou usedlost. Historicky byl součástí panství Děvín, později příslušel k Černé Novině. V roce 1921 zde byla zřízena vojenská hříbárna - chovná stanice koní československé armády. Dodnes jsou v místě patrné zdi domů a zbytky obvodových zdí.

Původní cesta uvnitř dvora Medný
Původní cesta uvnitř dvora Medný