Krajina pod Ralskem - ráj pro cyklisty

Průvodce po zaniklých místech v okolí Ralska II. díl 

Užívejte plnými doušky každý metr cesty. Jedete po cestách, které po léta spojovaly, osady, města i panství. Více než devět století byly svědkem lidských osudů. Své sny na nich snili obyčejní poutníci, kupecké povozy v okolních lesích vždy našly stín i dostatek vody pro svá spřežení. Prchala jimi královna Kunhůta do tehdejšího Freistadtu, dnešních Kuřívod. V kostele sv. Jiří plánovala svůj útěk do Opavy. Cestami pulsoval život. A ani okupující vojska nedokázala zničit kouzlo těchto míst, tankové střely se nezařízly do domů a krajiny tak hluboko, aby nevydala svá poselství. Ponořte se do hloubky svých myšlenek a naslouchejte. Naslouchejte zdejšímu kraji. Je magický a tajemný.

Cykloprůvodce Po zaniklých obcích Ralska

Podtitul průvodce "Člověk, který tudy šel, zmizel..." vyjadřuje hlavní téma a tím je objevování zaniklých míst. V případě Ralska jde však spíše o objevování zmizelého příběhu zaniklých vesnic, po kterých dnes zbyly jen ruiny staveb, ovocné stromy a tesané místnosti do skal.  V průvodci je podrobně popsáno osm tras. Jeho součástí jsou také dobové nákresy obcí, staré fotografie a přehledná mapa A2. Unikátní fotografie současného stavu spolu s dobovými nákresy obcí napomáhají návštěvníkovi určit místo, kde se nachází. Každý si sám může porovnat, jak vesnice vypadala dříve a jak vypadá dnes.

35,00 Kč

Cykloprůvodce po zaniklých obcích Ralska II. díl

Člověk, který tudy šel, zmizel, je podtitul cykloprůvodců vydaných Geoparkem Ralsko. I tento, druhý díl je o lidech, kteří zde po mnohá staletí žili. Historický vývoj osídlení začal psát především Přemysl Otakar II. Z jeho vůle začaly v druhé polovině 13. století vznikat nové vesnice a města. Tehdy započal rozkvět obchodu a řemesel. Tehdy se vytvářela vzájemná propojení mezi osídlenými oblastmi. I hrad Bezděz byl vystavěn pro ochranu nově vzniklého královského panství a obchodních cest. Cesty jsou to, co propojuje tento díl průvodce. Vydáme se s ním po věhlasných cestách, zdejší krajinou vedla "Stará cesta" spojující Zhořelec s Českým panstvím, přes Boleslav směřovala na Jihlavu a dále na Moravu. Ve své kronice ji roku 1012 zmiňuje i biskup Dětmar. Krajem vedla i unikátní úzkokolejka "Rečkovská dráha", která sloužila ke svážení dřeva vytěženého z okolních lesů. S cykloprůvodcem projedeme i "obyčejné cesty", spojující města v okolí, či vyšlapané místními při svých cestách za prací, za vodou. Stopy starých cest lze pořád v krajině nalézt. Dnes působí jako obyčejné lesní cesty, ale kdysi na nich bývalo rušno. I dnes zaniklá místa osídlení vypadají pouze jako křoví u cesty. Když se lépe podíváme, uvidíme v křoví zbytek živého plotu, v pozadí stářím zohýbaný ovocný strom. A ten kámen u cesty je vlastně kus opracovaného pískovce ze zdi domu. Všude v krajině pulsoval život. Druhá polovina minulého století byla pro zdejší život osudná. Okupující vojska však nezničila kouzlo těchto míst natolik, aby nevydala svá poselství. A až navštívíte tento kraj, vzpomeňte prosím na ty, kteří se zasloužili o jeho podobu. Na rody, převážně německé, které kraj osídlily a po staletí jej obhospodařovaly. Na rody, které z něj byly násilně vyrvány. Průvodce obsahuje šest cyklotras. Ty zájemce zavedou například do zaniklých míst v okolí Kuřívod, představí kaskádu rybníků na Hradčanském potoce, zavítají do okolí Brenné i Máchova jezera. Poslední trasa zavede turisty do centra Geoparku Ralsko, z obce Mukařov zamíří do Jablonečku - místa Land-artového setkávání. V průvodci naleznete kreslené plánky starých cest, současné i dobové fotografie představí dříve osídlená místa. Plánky osídlení, tak jak je zaznamenali původní usedlíci, přiblíží podobu vesnice a umožní dohledání pozůstatků osídlení. Snadno tak dohledáme základy kaple, statku či místního hostince. Součástí průvodce je samostatná mapa A2, zobrazující všechny trasy a historická mapa z roku 1808, také formátu A2.

35,00 Kč

  TRASA 1: Kuřívody | Jezovᆠ| Radechov přírodní památka a myslivna | hájovna Vejčín † |               († označení pro zaniklá místa )


  Ruiny obytného domu nad silnicí. Postavil jej Daniel Pulz roku 1752, později dům koupila rodina Tůmů
  Ruiny obytného domu nad silnicí. Postavil jej Daniel Pulz roku 1752, později dům koupila rodina Tůmů
  Zbytky po kapli u č.p. 8, vlevo na konci obce (směr Dolní Krupá)
  Zbytky po kapli u č.p. 8, vlevo na konci obce (směr Dolní Krupá)
  Jarní květy v místech, kde stály domy č.p. 11, 12
  Jarní květy v místech, kde stály domy č.p. 11, 12

  Hájovna a pramen Vejčín (Eierbrunn) 50.5541900N, 14.8003600E Samostatná budova hájovny a silné prameniště. Pramen zásobil vodou parní lokomotivy Rečkovské železnice a sloužil jako zdroj vody pro obyvatele části obce Dolní Jezová (cca 25 min. chůze). Pěšina mezi hájovnou a obcí byla hojně využívána až do roku 1632, kdy byl v Jezové objeven dostatečně silný pramen, který dokázal zásobit celou vesnici.


  Trasa č. 2 : Hradčany | Geostezka přes Bukové hory | Strážov † | Rečkovská lesní dráha † | Nová Hospoda† | Vrchbělá † | Břehyňský rybník bývalá hájovna u Flesla † | U spálené hájenky  † |     


  Dubové aleje podél cest v osadě Střážov
  Dubové aleje podél cest v osadě Střážov
  Sklepení bývalých domů v osadě Nová hospoda
  Sklepení bývalých domů v osadě Nová hospoda
  Staré cesty - Mnichovohradištská cesta se spojuje se Starou mělnickou cestou u Nové hospody
  Staré cesty - Mnichovohradištská cesta se spojuje se Starou mělnickou cestou u Nové hospody
  Vodní dílo - průrva Břehyňského rybníku
  Vodní dílo - průrva Břehyňského rybníku

  Břehyňský rybník a přírodní rezervace Břehyně-Pecopala: Řadí se mezi nejstarší rybníky v Čechách, jeho založení se datuje do roku 1287 (některé zdroje uvádějí rok 1366). V hrázi rybníka je uměle vytesaná průrva, která odvádí vodu do nedalekého Máchova jezera. Celé území je chráněno už od roku 1933. V roce 2002 bylo začleněno do evropského společenství NATURA 2000. Rozsáhlé mokřady a rákosiny jsou domovem mnoha druhů ptactva, rašeliniště a vlhké louky jsou ideálním místem pro vzácné a chráněné rostliny.

  Břehyňský rybník
  Břehyňský rybník

  TRASA 3: Boreček | Ploužnice | letiště Hradčany | Hradčanský rybník | rybník
  Držník | Vavrouškův rybník | mýtické Urlo | Strážovský rybník


  Vavrouškův rybník
  Vavrouškův rybník
  Hráze rybníků lemují vzrostlé dubové aleje
  Hráze rybníků lemují vzrostlé dubové aleje

  Soustavu rybníků na Hradčanském potoce tvoří postupně Černý rybník (Schwarzer Teich), Vavrouškův (Wabrouschken T.), Strážovský (Straßendorf T.), rybník Držník (Dürrsten T. nebo také Žíznivý rybník) a poslední Hradčanský rybník.

  Stará lipská cesta - pohled ke Kuřívodům
  Stará lipská cesta - pohled ke Kuřívodům
  Ploužnice - opuštěné sídliště sovětských vojáků
  Ploužnice - opuštěné sídliště sovětských vojáků
  Hangáry na letišti Hradčany (zahrnutí zeminou zvyšuje odolnost a slouží jako maskování)
  Hangáry na letišti Hradčany (zahrnutí zeminou zvyšuje odolnost a slouží jako maskování)
  Letiště Hradčany (startovací dráha je široká 80 m a dlouhá 2 700 m). Pohled z Hradčanské vyhlídky
  Letiště Hradčany (startovací dráha je široká 80 m a dlouhá 2 700 m). Pohled z Hradčanské vyhlídky

  Letiště HRADČANY - s jistou mírou nadsázky se dá říci, že bylo důvodem "zkázy" ostatních vesniček kolem Ralska. Existence německou armádou nově zbudovaného letiště byla jedním z hlavních argumentů pro zřízení VVP Ralsko. Německá Luftwafe však "kummerské" polní letiště příliš nevyužila. Stavba započala až na sklonku války, první letouny sem byly přesunuty 1. dubna 1945 a již 8. května byly odveleny zpět do Kitzingenu (Bavorsko). Vojenský život se vrátil v březnu 1946, tehdy se začala budovat výsadková jednotka. Zatčení "nevhodných" důstojníků související s událostmi roku 1948 pozastavilo činnost základny vzdušného výcviku. Až v listopadu 1949 byla na letiště přemístěna kluzáková letka a posléze i balonová letka. Jako základna leteckého výcviku ČSLA sloužila až do roku 1968. Sovětská armáda přebudovala letiště do dnešní podoby. Rozměry letiště jsou úctyhodné. Hlavní startovací dráha je široká 80 m a dlouhá 2 700 m. Byly zbudovány manipulační dráhy, 30 m dlouhé a 13 m široké hangáry. Teplovodní potrubí vedlo kolem letiště a mělo zajistit vytápění přistávacích ploch.

  TRASA 4 : Boreček | Eustachova kaple | Brenná | Brennský mlýn | Hradčany |                Meandry Ploučnice


  Eustachova kaple v Borečku
  Eustachova kaple v Borečku
  Kostel v Brenné - od roku 2006, díky místním nadšencům, prochází renovací.
  Kostel v Brenné - od roku 2006, díky místním nadšencům, prochází renovací.
  U brennského mlýna - zrekonstruovaná původní stavení
  U brennského mlýna - zrekonstruovaná původní stavení
  Ploučnice u brennského mlýna - původní náhon, dnes výstupní místo pro lodě
  Ploučnice u brennského mlýna - původní náhon, dnes výstupní místo pro lodě
  Psí kostel - unikátní přírodní dílo
  Psí kostel - unikátní přírodní dílo
  Malebná Brenná - pohled od Ferdinandovy strouhy
  Malebná Brenná - pohled od Ferdinandovy strouhy

  Psí kostely patří mezi naše nejvýznamnější přírodní útvary. Představují jakýsi hybrid mezi převisem a jeskyní, galeriovou chodbu táhnoucí se paralelně s okrajem skalního útesu, někdy otevřenou a jindy uzavřenou skalní kulisou. Krajní body jeskyně jsou od sebe vzdáleny 35 m, celková délka dutiny se všemi odbočkami je asi 80 m.


  Meandry Ploučnice, přírodní památka od roku 2014. Řeka se v těchto místech klikatí a zařezává do břehů. Výrazně tak zpomaluje tok, při povodních se rozlévá do okolní krajiny. Členité koryto řeky, lužní louky a mokřady jsou domovem pro chráněné druhy hmyzu a zvířat.

  "Vedle meandrů Odry nejklikatější naše řeka. Nebo jinak: To, co je pro Moravu a Slezsko Odra, to je pro Čechy Ploučnice. Kdysi jsem si říkával, že by jí slušelo jméno Ploužnice. Tak se svou nivou plouží, že pověstná maloasijská řeka Mendres, po níž se takové záhyby, zákruty a kličky jmenují meandry, je proti ní rovná stuha." - Václav Větvička (Poutník okouzlený rodnou zemí)

  TRASA 5 : Doksy | Staré Splavy | Novozámecký rybník | Mnichovská průrva | Novozámecká průrva | Šváby | Dvůr Chvístec †| Popelov

  Trochu jiná trasa než ostatní. Zavede nás cestou kolem rybníků do vesniček, kde v polovině minulého století také převládalo německého obyvatelstvo. Bylo vystěhováno, domy znovu osídleny, a dnes jsou to místa, která se hrdě hlásí k vesnickému dědictví. Obec Pavlovice je vyhlášenou památkovou zónou. Při průjezdu malebnými vesničkami Šváby, Popelov a Pavlovice mi bylo smutno. Vzpomínala jsem na všechny obrázky staveb ve vesničkách pod Ralskem. Na hrdost v očích majitelů stojících před vlastním stavením, kterou dokumentují dochované fotografie. Na skvosty, které navždy zmizely, unikátní svébořický kostel, Dvůr Medný, slavnou tvrz hradu Děvín, ale i obyčejné domy, které po staletí psaly příběhy místních. Dnes již nejsou, možná zůstanou v myslích některých z nás. Vesničky, které na této cestě navštívíme, snad připomenou osudy těch, které skončily pod koly buldozerů. Velké poděkování patří všem, kteří o památkové chráněné domy pečují.

  obec Pavlovice a pomník Hanse Kudlicha, poslance říšského sněmu 1848
  obec Pavlovice a pomník Hanse Kudlicha, poslance říšského sněmu 1848
  roubené stavení v Popelově
  roubené stavení v Popelově
  Stará dlážděná cesta v Pavlovicíh. Vytesána do skal a zpevněna čedičovou dlažbou. Roku 1630 ji vybudoval Albrecht z Valdštejna
  Stará dlážděná cesta v Pavlovicíh. Vytesána do skal a zpevněna čedičovou dlažbou. Roku 1630 ji vybudoval Albrecht z Valdštejna
  Romantické pohledy od Máchova jezera
  Romantické pohledy od Máchova jezera
  Projížďky po jezeře nabízí společnost Regata Máchovo jezero
  Projížďky po jezeře nabízí společnost Regata Máchovo jezero

  Novozámecký rybník (Hirnsener Großteich), založen ve stejné době jako Máchovo jezero, za vlády Karla IV. Dnes patří k nejstarším rezervacím. Jeho ochrana byla ujednána už v roce 1933. Napájen je ve skále vytesaným kanálem Mnichovskou průrvou a odvodňován je odtokovým kanálem Novozámeckou průrvou - technickou památkou ze 16. století. Kanálem, který je 175 m dlouhý, 7 m široký a 14 m hluboký, odtéká voda do koryta Robečckého potoka a dál do údolí Peklo a do Ploučnice. Zastávkou na trase je vyhlídková věž (ptačí pozorovatelna). Na území rezervace hnízdí 220 druhů ptáků, z nichž mnohé patří mezi ohrožené druhy, spatřit můžeme orla mořského, bukače velkého, jeřába popelavého, moudivláčka lužního či sýkořici vousatou. Žijí zde mnohé chráněné druhy obojživelníků i savců. Entomologové v lokalitě zaznamenali 800 druhů brouků, některé patří mezi místní unikáty.

  TRASA 6: Mukařov | Kaplička nad Mukařovem | Prosíčka †| Chlum †| Jabloneček †| Židlov †| Selská vrcha †| Krupský dvůr †

  Kaplička nad Mukařovem
  Kaplička nad Mukařovem

  Ve stínu starých lip, vysazených roku 1894 tehdejším starostou a osadníkem z č.p. 2 Václavem Dvořákem, se ukrývá kaplička zasvěcená sv. Jánu. V paměti místních kolují i zvěsti o zasvěcení kaple mistru Janu Husovi, kterého měla soška zobrazovat.

  Dřevěné instalece nad Mukařovem
  Dřevěné instalece nad Mukařovem
  Ruiny obytných stavení v zaniklé obci Židlov
  Ruiny obytných stavení v zaniklé obci Židlov

  Zaniklá obec Jabloneček - osudy a stavby tehdejších obyvatel se zrcadlí v uměleckých dílech land-artových umělců.


  Ruiny obvodových zdí Krupského dvora
  Ruiny obvodových zdí Krupského dvora

  Na nádvoří Krupské dvora je studna (dnes zakrytá panely), vedle roste 350 let stará, státem chráněná lípa. Pamatuje i pány z Valdštejnů, do jejichž panství dvůr také patřil.