Kontakt

Geopark Ralsko o.p.s.

kancelář: Mírová 121, Mimoň

info@geoparkralsko.cz

instagram

ID datové schránky:  9vihax3

Geopark Ralsko o.p.s., IČ: 01834410, sídlo: Kuřívody, 701, Ralsko, 471 24 

Obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 471. 

Lenka Mrázová

ředitelka

+420 739 354 701

lenka.mrazova@geoparkralsko.cz

Kateřina Thierlová

koordinátor EVVO programů

+420 607 776 321

thierlova@geoparkralsko.cz

Petr Mužák

geolog geoparku - kroužek GeoLovci

+420 734 598 580

muzak@muzeumcl.cz

Pavlína Kovářová

koordinátorka geoprůvodců

+420 603 736 459

pavlina.kovarova@geoparkralsko.cz

Dominik Rubáš

geolog geoparku

+420 777 229 750

domrubi@seznam.cz