Horní Krupá (Obergruppai)

28.12.2018

Při sčítání lidu v roce 1924 stálo v Horní
Krupé 65 domů a žilo tu 305 obyvatel. Uprostřed
vesnice stála kaple, v obci byla škola (jednotřídka).
Podél původní silnice se ve stráních
nalézají vytesané světničky a chlévy. K obci
patřil i starý panský Krupský dvůr a hraběcí
hájovna Šlapka.