Virtuální stezka Za železným pokladem Ralska

Virtuální stezka vás zavede na místa v Geoparku Ralsko, která jsou spojená s těžbou železné rudy. Vydejte se na cestu časem a ponořte se do místních historických příběhů!

PROČ ŽELEZNÁ RUDA?

Zdejší krajina byla vždy poměrně chudá na výnosy v zemědělství, protože písčitá půda není tolik úrodná. Zato se zde vyskytovaly horniny bohaté na železo, lesy vhodné pro výrobu dřevěného uhlí a řeky a rybníky, které mohly pohánět hamry a drtičky. Od 16. do konce 18. století se průběžně objevovaly snahy železnou rudu těžit a zpracovávat. Po těchto činnostech zbylo v krajině množství stop. Na první pohled jsou možná nezřetelné, kdo se však umí dívat, tak je objeví. A tak zjistí, že krajina, která je dnes místem klidu a odpočinku, byla kdysi velmi živým podnikem

Co je virtuální realita?

Aplikace využívá několik typů vizualizací - rozšířenou realitu, videosféru nebo video. Prostřednictvím vašeho telefonu můžete stát uprostřed dění. Pro správné fungování vizualizací však potřebujete telefon s podporou AR (rozšířené reality). Pokud jej nemáte, nevadí, přesto si můžete projít stezku, objevit místa se skrytým příběhem a využít naučné tabule s texty a obrázky.

JAKÉ VIZUALIZACE NA VÁS ČEKAJÍ?

Rozšířená realita - Vaše zařízení se stává oknem, skrze které se díváte na vytvořené objekty. Nejprve telefon namiřte na zem až se objeví plovoucí logo geoparku, protože model se potřebuje zachytit pevné plochy. Poté šipkou spusťte vizualizaci. Můžete chodit kolem objektu. Kolečkem s šipkami ovládáte model a jeho otáčení. Modely vysoké pece, milíře nebo drtírny jsou v životní velikosti, můžete si je tedy projít.

360°neboli videosféra - Pomocí svého zařízení se můžete rozhlížet kolem sebe a stát tak uprostřed dění. Nejlepší je držet telefon před sebou, velikost už je nastavena, nicméně pro její úpravu můžete použít posuvník v pravé části obrazovky.

Video - V tomto případě stačí zařízení držet stejně jako u jakéhokoli videa.Jak na to?

Stáhněte aplikaci, kterou najdete přes odkaz na google play nebo app store. Aplikace je náročná na tok dat, doporučujeme stahovat na wi-fi. Po stažení se vydejte do terénu, vizualizace se vám otevře až po nalezení tabule na místě a načtení QR kódu v záhlaví tabule. Podívejte se na naše video, kde je vše vysvětleno.

Typy pro správné fungování aplikace

  • přesné umístění tabulí v terénu najdete podle mapek v záhlaví u tras nebo také pokud u zastavení stisknete ikonu s mapou a umožníte aplikaci navigovat vás na místo. V mobilu se vám otevře navigace podle toho, co běžně užíváte - Mapy.cz nebo Google maps.
  • pokud se vám nenačte vizualizace správně, zkuste se šipkou vrátit zpět, znovu vizualizaci otevřít, namířit telefon na plocho k zemi, vyčkat až se objeví logo geoparku a poté vizualizaci spustit. Poté již s telefonem můžete pohybovat, vizualizaci si zmenšovat a pracovat s ní dle svého výběru.
  • ve chvíli, kdy spustíte vizualizaci prostřednictvím QR kódu na zastavení v terénu, zůstane již otevřená a můžete si ji kdykoli přehrát, třeba i v klidu svého domova

Kam dál?

Virtuální stezka obsahuje 11 zastavení. V aplikaci jsou zastavení rozdělena do 4 okruhů a spojena s nenáročnou procházkou. Zde jsou odkazy i na mapy.cz, kde jsou okruhy popsány:

Privacy policy:


CZ

Na užívání fotoaparátu je založena velká část aplikace - skrze něj uživatel načítá QR kódy potřebné pro spuštění vizualizací a dívá se s ním do prostoru pro užití rozšířené reality. Aplikace skrze fotoaprát nehledá ani nezveřejňuje citlivé informace, slouží jen jako zprostředkovatel výše zmíněných služeb.


Úložiště je potřebné pro ukládání vizualizací. Jelikož jsou součástí aplikace velké videosféry a videa, je potřeba je mít kam uložit. Aplikace užívá úložiště pouze k ukládání vizualizací a dat nezbytně potřebných pro bezproblémový chod.

DE

Ein großer Teil der Anwendung basiert auf der Verwendung der Kamera - durch
diese liest der Benutzer die QR-Codes, die zum Ausführen von
Visualisierungen erforderlich sind, und schaut mit ihm in den Raum für die
Verwendung von Augmented Reality. Die Anwendung sucht oder veröffentlicht
keine vertraulichen Informationen über die Kamera, sondern dient nur als
Vermittler für die oben genannten Dienste.

Zum Speichern von Visualisierungen wird Speicher benötigt. Da es sich um
große Videokugeln handelt, müssen sie einen Speicherplatz haben. Die
Anwendung verwendet den Speicher lediglich zum Speichern der
Visualisierungen und Daten, die für einen reibungslosen Betrieb erforderlich
sind.

ENG

A large part of the application is based on the use of the camera - through it the user reads the QR codes needed to run the visualizations and looks with him into the space for the use of augmented reality. The application does not search for or publish sensitive information through the camera, it only serves as an intermediary for the above-mentioned services.

Storage is needed to store visualizations. Because the application includes large video spheres and videos, you need to have them to store them. The application uses the storage only to store the visualizations and data necessary for smooth operation

.