O organizaci

Geopark Ralsko je obecně prospěšná společnost, která je řídícím subjektem Národního geoparku Ralsko.

Geopark Ralsko je ve své podstatě specifickým geoparkem. Jeho území se z převážné části nachází v územní jednotce jedné obce (je tvořeno celým katastrem města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamr na Jezeře). Rozkládá se na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, jeho celková plocha je cca 294 km2. 

GEOPARK RALSKO V DATECH

  • 2013 - založení řídícího subjektu Geopark Ralsko o.p.s., získání statutu kandidátský geopark
  • 2016 - získání certifikátu Národní geopark Ralsko a členství v Národní radě geoparků ČR
  • 2019 - spoluzakladatel Destinačního managementu Máchův kraj 
  • 2023 - získání certifikátu poskytovatele environmentální výchovy

MOTTO GEOPARKU RALSKO

Hlavním mottem Geoparku Ralsko je "Krajinou zaniklých obcí, železné rudy a pískovce bez bariér", jenž vyjadřuje hlavní přírodní a kulturní fenomény oblasti. Poznávání bez bariér znamená zpřístupnění území lidem všech věkových a sociálních kategorií a zachování tohoto území pro širokou veřejnost v rámci udržitelného cestovního ruchu. Reliéf oblasti vybízí k poznávání krajina ze všech úhlů pohledu a díky své nenáročnosti je přístupný i pro návštěvníky s omezením pohybu.

NAŠE POSLÁNÍ

Naše poslání vychází z Charty národních geoparků a z principů trvale udržitelného rozvoje. Posílit environmentální rozvoj regionu založený na ochraně přírodních a kulturních hodnot. Posílit ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a pozitivní prezentaci. Posílit sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání.

HLAVNÍ PROGRAMOVÉ VĚTVE

  1. Ochrana přírodních a kulturních hodnot, výzkum a monitoring
  2. Interpretace místního dědictví, environmentální vzdělávání a osvěta
  3. Rozvoj šetrného cestovního ruchu (geoturismus), propagace regionu
  4. Spolupráce na regionálním rozvoji