Geoturistika
exkurze s průvodcem

Geoparky se kromě zachování a propagace hodnoty geologického dědictví zaměřují na podporu šetrných forem cestovního ruchu - rozvoj specifického odvětví geoturismu. Geoturismus patří k současným trendům v oblasti cestovního ruchu. Poskytuje autentický zážitek, je šetrný vůči životnímu prostředí, zapojuje místní komunitu a podporuje rozvoj lokálních služeb.  

Geoturismus umožňuje poznávání vývoje krajiny formou aktivního prožitku ve skalních městech, hornických oblastech, štolách, v oblasti nálezu fosílií a to s výkladem a aktivním zapojením návštěvníka. 

Po stopách prospektorů 

V roce 2017 začal Geopark Ralsko pořádat exkurze s geoprůvodcem. Exkurze spojuje společné téma - historická těžba kamene, písku a rud. Před jakoukoli těžbou vždy musela proběhnout prospektorská činnost - tedy hledání správných lokalit, kde by se mohlo těžit. Správný prospektor musel krajinu dobře znát, musel se v ní umět pohybovat, mít orientační smysl. 

Staňte se s námi na chvíli takovými prospektory a vydejte se s naším průvodcem hledat v krajině její "poklady".

Po stopách těžby železné rudy