Geoturistika

cesty za poznáním Země

Geoparky se kromě zachování a propagace hodnoty geologického dědictví zaměřují na podporu šetrných forem cestovního ruchu - rozvoj specifického odvětví geoturismu.

Geoturistika umožňuje velmi aktivní poznávání krajiny a jejích geologických unikátů jako jsou skalní města, historická důlní díla nebo fosílie - zkamenělé svědectví o životě před miliony let.

Nejčastěji se vydáváme na geo-výpravy s průvodcem, vyzbrojeni geologickým kladívkem, pevnými botami a velkou svačinou. Neboť naše cesty jsou většinou mimo civilizaci. Dostaneme se na místa, kam bychom se běžně nevypravili. Mimo cesty, do skrytých zákoutí, která nejsou vyznačena na mapě, ale zkušenému oku geoprůvodce neunikne jejich tajemství. Při exkurzích se vydáváme na cestu časem a to nejen v měřítku lidském, ale v geologickém - tedy miliony let zpět. Hledáme důkazy o dramatech a dějích, které se tehdy odehrály a formovaly krajinu do dnešní podoby. Hledáme poklady tak, jako kdysi prospektoři při pátrání po vzácných kovech. 

Po stopách těžby železné rudy