Cykloprůvodce po zaniklých obcích Ralska II. díl

Novinka

Člověk, který tudy šel, zmizel, je podtitul cykloprůvodců vydaných Geoparkem Ralsko. I tento, druhý díl je o lidech, kteří zde po mnohá staletí žili. Historický vývoj osídlení začal psát především Přemysl Otakar II. Z jeho vůle začaly v druhé polovině 13. století vznikat nové vesnice a města. Tehdy započal rozkvět obchodu a řemesel. Tehdy se vytvářela vzájemná propojení mezi osídlenými oblastmi. I hrad Bezděz byl vystavěn pro ochranu nově vzniklého královského panství a obchodních cest. Cesty jsou to, co propojuje tento díl průvodce. Vydáme se s ním po věhlasných cestách, zdejší krajinou vedla "Stará cesta" spojující Zhořelec s Českým panstvím, přes Boleslav směřovala na Jihlavu a dále na Moravu. Ve své kronice ji roku 1012 zmiňuje i biskup Dětmar. Krajem vedla i unikátní úzkokolejka "Rečkovská dráha", která sloužila ke svážení dřeva vytěženého z okolních lesů. S cykloprůvodcem projedeme i "obyčejné cesty", spojující města v okolí, či vyšlapané místními při svých cestách za prací, za vodou. Stopy starých cest lze pořád v krajině nalézt. Dnes působí jako obyčejné lesní cesty, ale kdysi na nich bývalo rušno. I dnes zaniklá místa osídlení vypadají pouze jako křoví u cesty. Když se lépe podíváme, uvidíme v křoví zbytek živého plotu, v pozadí stářím zohýbaný ovocný strom. A ten kámen u cesty je vlastně kus opracovaného pískovce ze zdi domu. Všude v krajině pulsoval život. Druhá polovina minulého století byla pro zdejší život osudná. Okupující vojska však nezničila kouzlo těchto míst natolik, aby nevydala svá poselství. A až navštívíte tento kraj, vzpomeňte prosím na ty, kteří se zasloužili o jeho podobu. Na rody, převážně německé, které kraj osídlily a po staletí jej obhospodařovaly. Na rody, které z něj byly násilně vyrvány.

Průvodce obsahuje šest cyklotras. Ty zájemce zavedou například do zaniklých míst v okolí Kuřívod, představí kaskádu rybníků na Hradčanském potoce, zavítají do okolí Brenné i Máchova jezera. Poslední trasa zavede turisty do centra Geoparku Ralsko, z obce Mukařov zamíří do Jablonečku - místa Land-artového setkávání. V průvodci naleznete kreslené plánky starých cest, současné i dobové fotografie představí dříve osídlená místa. Plánky osídlení, tak jak je zaznamenali původní usedlíci, přiblíží podobu vesnice a umožní dohledání pozůstatků osídlení. Snadno tak dohledáme základy kaple, statku či místního hostince. Součástí průvodce je samostatná mapa A2, zobrazující všechny trasy a historická mapa z roku 1808, také formátu A2.

35,00 Kč