10 LET Geoparku Ralsko

2013-2023

V roce 2023 oslavil Geopark Ralsko 10 let

Partneři kampaně 10 let

Mediální partner

V roce 2013 byla založena obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko, která si klade za cíl zpřístupnit bývalý vojenský prostor šetrné turistice, vysvětlit návštěvníkům utváření geologické stavby a krajinného reliéfu a připomenout historické osídlení kraje pod Ralskem.
V roce 2023 jsem oslavili toto kulaté výročí spoustou vydařených akcí.


Jak jsme slavili v roce 2023:


Prémiové akce

Červen / 3.6. / Festival Proměny - umění v přírodě a oživení zaniklé obce Holičky

Říjen / 6.10. / Jablka vzpomínek - tradiční workshop plný moštování, ochutnávky úrody jablek a hrušek ze zaniklých obcí, výtvarné a rukodělné dílny

Listopad / 11.11. / Výsadba Aleje vzpomínek - záchrana regionálních odrůd u zaniklého dvora Ostroh

Listopad / 23.11. / Ralsko v proměnách - výroční konference na Zámku v Doksech