Environmentální výchova a osvěta 

vzdělávací akce pro školy, skupiny a pedagogy

V roce 2023 získal Geopark Ralsko o.p.s. certifikát jako poskytovatel kavlitních služeb v oblasti environmentální výchovy.

VIZE

  • Environmentální vzdělávání, které realizuje Geopark Ralsko, rozvíjí vztah k přírodě jako celku a ke krajině v regionu jako ke svému domovu, který se snažíme přirozeně chránit a pečovat o něj. Jednání ve prospěch přírody a krajiny se stane součástí životního stylu obyvatel regionu. Životní styl obyvatel je založen na principu udržitelnosti.
  • Školy v regionu jsou pro Geopark Ralsko dlouhodobými partnery v realizaci environmentálního vzdělávání.
  • Geopark Ralsko synergicky spolupracuje s ostatnímu subjekty v oblasti environmentálního vzdělávání v regionu a jejich aktivity se vzájemně doplňují a podporují.
  • Geopark Ralsko je v oblasti environmentálního vzdělávání profesně silná organizace, která realizuje kvalitní ekovýchovné programy, se zajištěným financováním a stálým týmem zaměstnanců.