Environmentální výchova a osvěta 

vzdělávací akce pro školy, skupiny a pedagogy

Co je naším cílem?

prostřednictvím environmnetální výchovy podporovat a rozvíjet zodpovědnější chování lidí vůči přírodě a krajině, jejím biotickým i abiotickým složkám, a k planetě Zemi jako celku.