Síť geoparků

Síť národních geoparků

Geopark Ralsko je aktivním členem Sítě národních geoparků ČR, v rámci které si jednotlivé geoparky vyměňují zkušenosti, organizují návštěvy, semináře a konference s geologickou tématikou. Hlavní myšlenky a poslání geoparků jsou shrnuty v Chartě národních geoparků.

Hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků je Rada národních geoparků ČR. Rada pomáhá realizovat zásady koncepce geoparků, napomáhá v jejich činnostech a také rozhoduje o zařazení kandidátského území do sítě národních geoparků.

CO JE GEOPARK

Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz o geologickém vývoji Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Vzniká v regionu, jehož geologická stavba umožňuje zajímavou interpretaci geologických procesů a je takto veřejnosti interpretována, a kde se vytvoří funkční infrastruktura z místních skupin, podporující tradiční i nové geoturistické aktivity. Geopark vzniká jako iniciativa místní komunity a může být na její popud podporován odbornými pracovišti.

Podrobné informace o geoparcích v ČR i ve světě naleznete zde.