Veřejná sbírka

Veřejná sbírka pro krajinu pod Ralskem

Geopark Ralsko o.p.s. realizuje od listopadu 2015 oficiální veřejnou sbírku. Sbírka je určená na záchranu přírodního a kulturního dědictví v Ralsku a na budování a obnovu turistické infrastruktury. Krajský úřad každým rokem čerpání sbírky kontroluje.

Aktuálně jsme vybrali zcela konkrétní práce, které je potřeba zvládnout, abychom zachránili kus paměti této krajiny a aby se místní i návštěvníci cítili dobře a trefili po naučných stezkách:

 • mapování regionálních ovocných odrůd ze zaniklých obcí Ralska
 • nahrávání audiopamětí s pamětníky ze zaniklých obcí
 • oprava panelů naučné stezky Přes Bukové hory - přichycení ke kůlům
 • proznačení naučné stezky Přes Bukové hory a nové rozcestníky
 • proznačení naučné stezky Po stopách těžby železných rud 
 • cedulky na Sochy z písku
 • cedulky do Aleje vzpomínek, označení zachráněných ovocných odrůd

Jak můžete přispět?

 • do sbírkové pokladničky, kterou s sebou vozíme na všechny akce
 • libovolnou částkou na transparentní sbírkový účet 5737039359/0800

UPOZORNĚNÍ: Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele a zaslaná finanční částka. Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky.

A co z toho?

 • dobrý pocit, že jste pomohli zrealizovat něco velmi konkrétního v krásné krajině
 • kontrolu nad tím, kam jde Váš dar
 • dárci s příspěvkem více než 1.000,-Kč/ročně získávají dárcovské tričko Národního geoparku Ralsko
 • potvrzení o daru, které můžete použít pro daňové přiznání
 • pokud budete chtít, můžete se stát součástí skupiny Přátelé geoparku, pro které realizujeme speciální akce

Účel sbírky

Účelem sbírky je shromažďování finančních prostředků na projekty zajišťující ochranu, obnovu a prezentaci přírodního a kulturního dědictví Geoparku Ralsko a podporující rozvoj šetrné turistiky v Geoparku Ralsko (realizace návštěvnických středisek, odpočívadel, naučných stezek, značení turistických tras, obnova drobných památek a dalších podobných aktivit). Způsob shromažďování finančních prostředků:

 • Shromažďováním peněžních příspěvků na vyhlášeném bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky: Česká Spořitelna a.s., transparentní bankovní účet 5737039359/0800
 • Putovními pokladničkami
 • Prodejem vstupenek na veřejné kulturní akce pořádané Geoparkem Ralsko o.p.s. za účelem získání příspěvku. Výše příspěvku je 20% z ceny vstupenek.

Pokud chcete, dejte nám o sobě vědět. Můžete se i zapojit do skupiny Přátelé geoparku, stačí napsat níže ve zprávě.


Dokumenty k veřejné sbírce