2 jazyky - 1 region

05.11.2021
 • Název projektu: DVA jazyky - JEDEN region
 • Termín realizace: 01.07.2021 - 31.12.2022
 • Program: Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR a Sasko (SN_CZ, Interreg V A)
 • Registrační číslo: 100539755
 • Lead partner: Hillersche Villa e.V.
 • Partneři projektu: České Švýcarsko o.p.s. a Geopark Ralsko o.p.s.

Obsah projektu: 

V našem regionu budeme společně objevovat historii i přírodu. Plánována jsou 3 šestidenní a 2 třídenní setkání pro mladé lidi, kteří budou mít díky nabídkám kreativních a interaktivních workshopů možnost lépe poznat svůj region a své sousedy. Stejně tak budou vypsány 2 dvoudenní workshopy, na kterých budou moci pedagogové a lektoři nalézt inspiraci a motivaci pro své vlastní přeshraniční aktivity.


Hlavní aktivity projektu:

Týdenní workshopy "Tvoříme společně"  budou probíhat u všech partnerů projektu. Dle místa konání se žáci budou věnovat různým  tématům v duchu "proměny krajiny v enviromentálním a historickém kontextu". Během celého týdne bude kladen důraz na teambuildingové aktivity a vzájemné interaktivní zprostředkování jazyků. Workshopy pro 24 žáků z ČR a 24 z Německa.

Třídenní workshop "Netradiční rozhovory" bude vzhledem ke kratší časové dotaci více zaměřen na jazykové animace a odbourání bariér pro komunikaci. Nabídka bude určena vždy pro 8 žáků z ČR a 8 z Německa.

Nabídka pro lektory a pedagogy.  Školení pro pedagogy a lektory z neziskových organizací. Cílem je profesionalizace pracovníků a zvýšení jejich kvalifikace pro realizaci česko-německých mezikulturních setkání. Nabídka bude vždy určena pro 10 zájemců z ČR a 10 z Německa.

Pro pedagogy byl vydán metodický sborník, který popisuje vybrané aktivity projektu.

Kontakty:

Geopark Ralsko o.p.s.

 • www.geoparkralsko.cz
 • pavla.ruzickova@geoparkralsko.cz; thierlova@geoparkralsko.cz
 • Mírová 121, 471 24 Mimoň

České Švýcarsko o.p.s.

 • www.ceskesvycarsko.cz
 • lucie.hotarova@ceskesvycarsko.cz; dana.vyhnalkova@ceskesvycarsko.cz
 • Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa

Hillersche Villa

 • www.hillerschevilla.de
 • p.zahradnickova@hillerschevilla.de
 • Klienebergerpl. 1, 02763 Zittau