GECON GAME

18.08.2022
 • Název projektu: GECON GAME - za poklady geoparků
 • Termín realizace: 01.05.2022 - 30.9.2023
 • Program: Program Interreg V-A Česká republika-Polsko
 • Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21 _ 033/0003121
 • Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.
 • Partneři projektu: Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Uniwersytet Wrocławski

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj přeshraničního geoturismu jako formy trvale udržitelného cestovního ruchu. Cílem je vyvinout a realizovat společný inovativní přeshraniční produkt v oblasti geoturismu, který přispěje k objevování přírodních a kulturních atraktivit v česko-polském pohraničí a přivede do rekreačního regionu více nových návštěvníků. Společným záměrem partnerů projektu je zatraktivnit méně známé a méně exponované lokality v příhraničním regionu (v obou geoparcích a v jejich okolí), obnovit příhraniční turistiku a zvýšit návštěvnost obou geoparků, a to prostřednictvím vytvoření nových produktů geoturistiky s využitím hravých prvků (terénní hra, hledání pokladů) a moderních technologií (aplikace). Společný česko-polský geoturistický produkt Za poklady geoparků bude spojením interaktivní outdoorové hry a moderní technologie.

Aktivity a výstupy projektu

1) Společný vývoj přeshraničního geoturistického produktu Za poklady geoparků 

- 9 terénních tras. Téma jednotlivých her bude vycházet z přírodního a kulturního bohatství území a bude prezentovat tradice, historické události nebo unikátní přírodní jevy.

 • 3 umístěné v Geoparku Ralsko (CZ)
 • 2 umístěné na Frýdlantsku - přeshraniční (CZ-PL)
 • 4 umístěné v Geoparku Przedgórze Sudeckie (PL)

Technicky budou trasy prezentovány:

 • WEBOVÝ PORTÁL
 • NABÍDKA EXKURZÍ S GEOPRŮVODCEM
 • APLIKACE
 • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK

2) Společná přeshraniční kampaň na propagaci produktu