GECON GAME

18.08.2022
  • Název projektu: GECON GAME - za poklady geoparků
  • Termín realizace: 01.05.2022 - 30.9.2023
  • Program: Program Interreg V-A Česká republika-Polsko
  • Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21 _ 033/0003121
  • Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.
  • Partneři projektu: Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Uniwersytet Wrocławski

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj přeshraničního geoturismu jako formy trvale udržitelného cestovního ruchu. Cílem je vyvinout a realizovat společný inovativní přeshraniční produkt v oblasti geoturismu, který přispěje k objevování přírodních a kulturních atraktivit v česko-polském pohraničí a přivede do rekreačního regionu více nových návštěvníků. Společným záměrem partnerů projektu je zatraktivnit méně známé a méně exponované lokality v příhraničním regionu (v obou geoparcích a v jejich okolí), obnovit příhraniční turistiku a zvýšit návštěvnost obou geoparků, a to prostřednictvím vytvoření nových produktů geoturistiky s využitím hravých prvků (terénní hra, hledání pokladů) a moderních technologií (aplikace). Společný česko-polský geoturistický produkt Za poklady geoparků bude spojením interaktivní outdoorové hry a moderní technologie.

Aktivity a výstupy projektu

1) Společný vývoj přeshraničního geoturistického produktu Za poklady geoparků 

Celkem bylo vytvořeno 9 terénních tras. Téma jednotlivých her bude vycházet z přírodního a kulturního bohatství území a bude prezentovat tradice, historické události nebo unikátní přírodní jevy.

  • 3 umístěné v Geoparku Ralsko (CZ)
  • 2 umístěné na Frýdlantsku - přeshraniční (CZ-PL)
  • 4 umístěné v Geoparku Przedgórze Sudeckie (PL)

Technicky jsou trasy prezentovány:

2) Společná přeshraniční kampaň na propagaci produktu

VIDEA A SPOTY