Zkoumání možností technologií

26.03.2024

Další pracovní setkání projektu Virtuální muzeum, tentokrát v severních Čechách, se neslo v duchu poznávání rozmanitých technických možností. Centrum dokumentace památek při Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem bylo přesně tou správnou adresou. Ukázky využití různých technologií, fotogrammetrie, skenování od drobných předmětů po celé budovy nebo podzemí či následné modelování byly opravdu impozantní. A teprve možnost si některé technologie na místě vyzkoušet na vlastní kůži!

Druhé zastavení s Centrem dokumentace památek úzce souviselo, výstava My Lomy v Muzeu města Ústí nad Labem prezentuje výsledky výzkumného projektu "Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce", na kterém se Centrum podílelo. Tento projekt je velkou inspirací a poskytuje široké možnosti sdílení informací, metodik a technologií.