zážitkový program   Tváře stromů 

30.07.2021

Tvář je zrcadlem emocí. Formát "tváří z hlíny" byl vybrán proto aby odlehčenou formou připomněl historické události spojené s krajinou pod Ralskem. V rámci programu se vracíme do doby, kdy obce žily. Každá z nich měla své řemeslníky, rolníky, sedláky, hajné, rybáře... Vzkvétala tu řemesla. Pole byla obdělaná, louky a lesy udržované. V obcích byly školy, kostely, kapličky prodejny a další místa kde se obyvatelé setkávali. Krajinou vedly významné obchodní cesty, Téměř v každé vesnici byl hostinec. Plánky obcí, zachycené pamětníky/původními obyvateli/ existují. Při podrobném pátrání lze dohledat kde konkrétní stavby stály. Stromy zasazené místním v blízkosti domů jsou výbornou orientační pomůckou při pátrání. Po dlouhá léta lidem zapovězený kraj tak na chvíli ožije. Kmeny stromů, svědků všech minulých proměn, zkrášlí vymodelované tváře z hlíny.

Stromy v zaniklých vsích získají nové tváře. Přívětivé, udivené, plné očekávaní. Inspirujte se již vytvořenými díly a přijďte si vymodelovat tu svou. Tvář současného návštěvníka, tvář původního osadníka, tvář vojáka, tvář ducha místa, či dobré víly. Vše je jen ve vašich rukou.

Postupně se sejdeme v zaniklých vsích Holičky, Svébořice a Jabloneček.


První stopy osídlení malebné krajiny pod vrcholem Ralsko se datují do 13. století. Zdejší krajina bylo obhospodařována po mnoho generací. Sedláci a řemeslníci přečkali mnohá utrpení, morové epidemie, dobyvatelská tažení i světové války. Až sváry, nepřátelství a zášť padesátých let minulého století vyhnaly starousedlíky z jejich obydlí. Kostelní zvony už nezněly krajinou, nahradily je tanky a děla. Opečovávané sady, pole, obydlí i mnohé výjimečné historické stavby se staly terčem tisíců střel. Geopark Ralsko každoročně, pořádáním FESTIVALU PROMĚNY zviditelňuje příběhy krajiny prostřednictvím Land-arových děl. I tvář z hlíny je malé Land-artové dílo. Pojďte tedy i Vy naslouchat místu a zanechat a zaznamenat zde svou stopu.

(program je realizován za podpory Libereckého kraje)


Realizované programy:

Holičky 5.8.2021: Fotogalerie

Pro koho je program určen:  Je vhodný pro všechny věkové kategorie


Popis programu:

1)  projdeme zajímavá místa v zaniklé obci a připomeneme si historii. Provedeme průzkum dle dochovaných plánků obce, najdeme místa kde stály pro obec významné budovy (kostel, hostinec, škola...)

2)  popovídáme si společně o původních obyvatelích. Jak zde žili, kam chodili do školy, kam do kostela ...

3)  vytvoříme vlastní vzpomínku - tvář na kmeni stromu


Cena kurzu 150.- / osoba / den


Počty účastníků pro jednotlivé temíny jsou omezené. Pro přihlášení do programu prosím vyplňte přiložený formulář a zašlete jej na email:  franclova@gmail.com. Vyčkejte na potvrzovací mail, případně kontaktujte organizátora:      Renata Franclová, 724 276 807

Termíny: 5.8.,18.8.21.8.od 14:00  

Místo: Holičky  


Metodické materiály k programu:

Ukázky land - artových děl  - "Tváře z hlíny"


Současná podoba bývalých vsí