Konference Ralsko v proměnách

23.11.2023

Přihlašování je ukončeno, konference je obsazena.

I. ročník mezioborového setkání k tématu přírodního a kulturního bohatství Ralska

PROGRAM

09:00 – 9:30 Prezence, káva

09:30 – 10:45 / I. blok

  • 10 let geoparku Ralsko / Lenka Mrázová, Národní geopark Ralsko 
  • Paleontologické nálezy v Geoparku Ralsko / Petr Mužák, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 
  • Odsun-okupace-oživení: Stavební podoba Ralska v minulém století a současné perspektivy / Ludmila Hůrková, Ústav dějin umění AV ČR 

10:45 – 11:15 Coffee break

11:15 – 12:30 / II. blok

  • Od panských lesů po místo demografického experimentu / Martin Klement, Masarykův ústav a archiv AV ČR a Renata Mauserová, Kultura Doksy 
  • Tradiční způsoby mitigace sucha v povodí Zábrdky a Malé Mohelky / Jiří Woitsch, Etnologický ústav AV ČR a Jiří Chmelenský, Národní památkový ústav 
  • Nejstarší památka Kuřívod – kostel sv. Havla a jeho poselství dnešku/ Dalibor Prix, Ústav dějin umění AV ČR

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00 / III. blok

  • Úvodní slovo, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 
  • Výstavba pro sovětská vojska na území Ralska / Prokop Tomek, Vojenský historický ústav Praha 
  • Záchranný chov zubra evropského v oboře Židlov / Miloslav Zikmund, Vojenské lesy a statky ČR •Narativní výzkum Volyňských Čechů v Ralsku / Tomáš Cidlina, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 
  • Využití didaktického potenciálu geoparku ve vzdělávání / Dominik Rubáš, Technická univerzita v Liberci

15.00 / Zakončení konference

Doprovodný program: filmy a dokumenty Geoparku Ralsko – o festivalu přírodního umění Proměny, rozhovory s pamětníky. 

Termín / 23. 11. 2023 

Místo / Zámek Doksy

Pořadatel / Geopark Ralsko o.p.s.

Cílem prvního ročníku konference je zavést tradici odborného mezioborového setkávání, které se bude konat každé dva roky. Společným tématem všech příspěvků je území bývalého vojenského prostoru Ralsko – území, které má mnoho tváří a vrstev. Doufáme, že společným setkáním odborníků přírodovědných i humanitních směrů přispějeme k celkovému pochopení a ocenění přírodního a kulturního bohatství kraje pod Ralskem. První ročník je zároveň ojedinělý tím, že zde Geopark Ralsko oslaví své desáté narozeniny.


Konference je zdarma. Kapacita omezena. Na akci je potřeba se přihlásit do 20. 11. 2023.

Kontaktní osoba: Pavla Růžičková, e-mail: info@geoparkralsko.cz, tel: 604 870 112.