Dobrovolníci pro přírodu

zapoj se do péče o krajinu

Sázení 

Věnujte pár letních dní pomoci přírodě. Vedle vděčnosti mnoha vzácných rostlin a živočichů vám bude bonusem i setkání s řadou zajímavých lidí. Součásrtí většiny dobovolnických akcí je i nějaký ocborný ochranářský či přírodovědný program.

Níže uvádíme vícedenní dobrovolnické akce na pomoc přírodě (většinou údržba přírodně cenných luk), pořádané pozemkovými spolky. Výčet určitě není úplnný. Pokud víte o nějaké, která zde chybí, rádi doplníme :-)