Vrchbělá (Neudorf) a Nová Hospoda (Neuschänke či Neuschanke)

11.12.2020

Přesné založení obce Vrchbělá není známo. Roku 1337 se místo uvádí jako Dlouhá Doubrava, ta však měla v období třicetileté války zaniknout. Rok 1418 uvádí Bělskou rychtu a okolní stavení. Roku 1720 se na dobových mapách objevuje obec Neudorf/Wrch bell. Sčítání lidu z roku 1890 uvádí 87 domů, 420 obyvatel převážně německé národnosti (podíl převyšuje 96 %). Ve 30. letech se poměr české menšiny zvyšuje a k dosavadní německé škole přibývá i škola česká. S tou se pojí i existence loutkového divadla, které mělo svou scénu v restauraci U Flanderků. V obci byl ještě jeden hostinec, uváděný jako německý, U Eichlerů.

Potok Bělá po svém toku napájel několik rybníků. Dostatek vody umožnil vznik továren. V obci se vyráběly tzv. bílé cihly (nepálené vápeno-cementovo-pískové). Byla zde škrobárna, později přebudovaná na národní podnik Česká pila. Václav Hofman provozoval konzervárnu zeleniny a lesních plodů. Vládním rozhodnutím z roku 1946 byla obec začleněna do vojenského prostoru a do roku 1952 bylo dokončeno vystěhování obyvatel.

Nová Hospoda je zaniklá osada se stejnojmennou hájovnou. V roce 1890 sestávala osada z 6 domů ve Vrchbělském a 3 domů v Bezdězském katastru. Další sčítání, roku 1936, uvádí už jen 4 domy v obou katastrech. Osada ležela v nejjižnější části bývalého vojenského prostoru Ralsko, na Staré Mělnické cestě, necelé 2 km od Vrchbělé