Strategické partnerství EVVO

01.01.2022

V roce 2023 získal Geopark Ralsko o.p.s. certifikát poskytovatele EVVO

Název projektu: Strategické partnerství v oblasti naplňování Koncepce EVVO Libereckého kraje 

Termín realizace: 01.01.2022 – 31.08.2023

Cíl projektu: Projekt je praktickým naplněním Koncepce EVVO v Libereckém kraji. Jeho cílem je zkvalitnění nabídky EVVO pro školy a rozvoj dlouhodobých vzdělávacích programů s uplatněním principů místně zakotveného učení, terénní a badatelsky orientované výuky.

Další aktivity projektu jsou zaměřené na návštěvníky přírody, rodiny s dětmi ad. a rozvíjejí nové přístupy enviromentální osvěty (zájmový kroužek Geolovci, questing ).

Specifickým cílem projektu je také rozvoj a stabilizace spolupráce mezi školami a poskytovateli EVVO na zájmovém území. Z tohoto důvodu je projekt zaměřen na poskytování poradenství školám a na rozvoj partnerství s dalšími subjekty činnými v environmentální výchově.

Aktivity a výstupy projektu: