International site-specific-art and Land-art

01.02.2019
  • doba trvání projektu: 01. Únor 2019 30. Září 2019 
  • partneři projektu: MAGMA UNESCO Global Geopark (Norsko), the Turf Network (Island)
  • dotační program: Bilaterální fond Norsko-EHP 2014-2021

Od roku 2016 pravidelně pořádá Geopark Ralsko mezinárodní land artové setkávání v krajině zaniklých obcí, při kterých umělci z mnoha zemí společně vytvářejí díla, která překlenují historii násilné přeměny krajiny pod Ralskem. Posláním aktivit je posílení kulturní identity místních obyvatel s krajinou v pohraničí, která prošla (stejně jako podobná místa v Sudetech) zásadní proměnou ve 20. století. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit v krajině zaniklých obcí Ralska galerii pod širým nebem, která by dokázala oživit historii zaniklých obcí, provokovala reflexi, podporovala návštěvníky i místní obyvatele k vlastnímu tvoření, k vlastní aktivitě. 

Partneři z Norska a Islandu mohou k tomuto tématu přinést nové zkušenosti a prezentovat praktické způsoby aplikace site specifik přístupu v jejich regionech (např. opuštěný důl Velferden v Norsku). Naším společným tématem je hledání cesty, jak oživit a upozornit na zapomenutá místa a krajiny, jak propojovat netradiční přístupy a obory - přírodovědné disciplíny, umění, architekturu a historii - a jak to vše dělat s lidmi.

Aktivity projektu:

  • Mezinárodní Site-Specific-Art a Land-Art workshop v Národním geoparku Ralsko - 20.-24.5. 2019
  • Workshop "Geoparky, Identita u Umění" spojený s vernisáží výstavy - 24.5. od 10.00 do 14.00, Kino Máj Doksy
  • Land-Art Festival Proměny - 25.5. 2019, zaniklá obec Jabloneček, Ralsko
  • Mobilní Aplikace Land Art Ralsko - spuštění v srpnu 2019


Naši hosté a partneři:

Guðmundur Hrafn Arngrímsson - The Turf Network (Island) - síť propojuje krajinné architekty, řemeslníky a umělce (turf znamená rašelina). Mezi její základní charakteristiky patří zaměření na ekologii, týmovou práci a propojení napříč odbornými oblastmi. Snaží se o nové způsoby přiblížení krajiny a urbanismu.

Pål Thjømøe, Sara Gentilini - Globální geopark MAGMA (Norsko) patří do sítě globálních geoparků a zaměřuje se na pět klíčových oblastí: dobrodružství (prohlídky s průvodcem), tvořivost / inovace (například virtuální realita GeoVR), kultura (místní potraviny - GeoFood a místní řemesla - GeoCraft), udržitelnost (cyklistické trasy - GeoBike), osvěta a vzdělávání (Geoschool).

Maiken Stene (Norsko) vystudovala uměleckou školu Nordland Art and Filmschool. Je ředitelkou kulturního centra Velferden, které je umístěné v budovách bývalého dolu. Velferden je unikátní site specifik centrum, ve kterém probíhají výstavy, koncerty a workshopy. Centrum zprostředkovává dialog mezi místní historií, geologií, cestovním ruchem i soudobým uměním.

Hans Edward Hammonds (Norsko) je novozélandský umělec, který nyní působí v norském Stavangeru. Věnuje se psychologii, ekologii, neurovědě, post-humanismu, šamanismu, sci-fi a ekologii. Mezi preferované techniky patří film, fotografie, textil, papír, instalace a performance. Hammonds je také členem představenstva neziskového projektu Studio17, který zve umělce, aby obsadili prostor galerie, experimentovali a posouvali hranice své vlastní umělecké postupy.

PODPOŘENO Z FONDU PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA NÁRODNÍ ÚROVNI V RÁMCI EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2014-2021.