Projekty v roce 2014

26.07.2019

Konference národních geoparků

Ve dnech 29.-30. dubna 2014 proběhl druhý ročník Konference národních geoparků v Hotelu Port v Doksech. Konference nabídla rozšíření obzoru pracovníkům, podnikatelům, studentům i badatelům v oblasti cestovního ruchu, dále přispěla k popularizaci věd o Zemi i participativní ochrany přírodního a kulturního dědictví. Konferenci navštívilo 103 účastníků z institucí z celé České republiky. Konference byla pořádána ve spolupráci s Českou geologickou službou a Radou národních geoparků ČR.


Zážitkové průvodcování na geostezkách

01. Srpen 2014 - 31. Prosinec 2015

Projekt je zaměřen na místní veřejnost přímo v Geoparku Ralsko nebo v jeho blízkém okolí tak, aby posílil vědomí místních obyvatel o tom, jaké krásy a přírodní hodnoty mají přímo kolem sebe. V roce 2014 byly navrženy dvě Geostezky (naučné stezky) na území Geoparku Ralsko: Po stopách těžby železných rud a Přes Bukové hory. Cílem projektu bylo tyto dvě geostezky realizovat v terénu (místní značení) a připravit pro ně EVVO zážitkový program s průvodcem, který by byl vhodný pro školní skupiny a pro rodiče s dětmi.

HLAVNÍ VÝSTUPY:

  • terénní značení stezek
  • příprava a realizace programu s průvodcem
  • zapojení škol do průvodcování - Junior ranger
  • propagace programů a stezek

V rámci projektu bylo vyznačeno 13,5 km nových turistických cest dle metodiky KČT - spojení Bezdězu - Hradčan a Kuřívod, na nově značených stezkách umístěny 3 ks směrových tabulek. Realizovány 2 průvodcované programy s průvodcem Dominikem Rubášem a projektové vyučování Junior Ranger. Pro každou geostezku vydán leták s popisy zastavení a GPS souřadnicemi: Po stopách těžby železné rudy a Cestou necestou přes Bukové hory. Natočeny reportáže o nových stezkách v geoparku pro Český rozhlas SEVER (leden, srpen), televizi Mittel (květen), Českou televizi - regionální zpravodajství (červen). Vydány 2 tiskové zprávy o značení nových tras, které měly velký ohlas v médiích.

Projekt je podpořen Dotačním fondem Libereckého kraje a Ministerstvem životního prostředi. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.