Pomístní jména - most k minulosti Ralska

01.01.2024

Termín projektu: 14.9.2023 - 13.9.2024

Podpořeno Nadací ČEZ v programu Pomáhej pohybem.

Popis: Území Geoparku Ralsko se nachází v bývalém výcvikovém prostoru, historický ráz krajiny byl narušen, z území mezi lety 1946-1991 zmizelo přes dvacet obcí. Zkoumání pomístních jmen v tomto prostoru je pro nás cestou, jak zapojit místní obyvatele, především mládež, a prohloubit jejich povědomí o přírodních a kulturních hodnotách regionu, přispět k podpoře vlastního badatelského zážitku a formulování jejich vztahu ke krajině svého domova. 

Pomístní jména (tj. názvy vodních toků, kopců, cest, lesů, kapliček) jsou pojítkem mezi minulostí a současností. 

Projekt je zaměřen mezigeneračně: na žáky 2. stupně ZŠ a SŠ v regionu, kteří budou pracovat s pamětníky. Žáci pod vedením lektora realizují vlastní terénní výzkum, který spočívá ve sběru pomístních jmen v geoparku, jazykovém rozboru, výzkumu původu jmen a lokalizaci míst v online mapě. V rámci příspěvku bude zaplacen částečně lektor, který bude mít na starosti podporu a metodické vedení žákovských týmů, zpracování dotazníků, tvorbu online mapy.