Plánovací workshop pro Rozvojovou strategii Geoparku RALSKO 2030

22.06.2020

Pozvánka na WORKSHOP Rozvojová strategie Geoparku RALSKO 2030

v rámci projektu: "Realizace společných produktů v oblasti geoturismu"

Přijměte, prosím, pozvání na strategický workshop, na kterém chceme společně s Vámi odhalit rozvojový potenciál geoparku ve vazbě na regionální rozvoj, cestovní ruch, identifikovat slabiny současného stavu a nakročit správným směrem při přípravě rozvojové strategie Geoparku Ralsko.

Tento workshop organizujeme společně se zpracovatelem výše zmíněné strategie Geoparku Ralsko 2030, s p. Ondřejem Špačkem a jeho odborným týmem.

Pozvánka na workshop je otevřená, budeme proto rádi za její distribuci mezi další zainteresované osoby. Občerstvení zajištěno. 

Workshop se uskutečnív pondělí 22.6. 2020 od 12:30 (do cca 16:00)

prostory: ZÁMEK V DOKSECH adresa: Valdštejnská 183, Doksy 472 01

vstup hlavním vchodem, parkování v areálu zámku, cesta bude značena info tabulkami.

Program workshopu:

  • 12:30 - 13:00 Příchod a registrace účastníků
  • 13:00 - 13:15 Uvítání, zahájení workshopu, hlavní cíle strategie
  • 13:15 - 13:30 Geopark Ralsko - východiska pro novou strategii
  • 13:30 - 14:15 Překážky rozvoje - společná skupinová diskuse u "Stromu problémů"
  • 14:15 - 14:30 Přestávka
  • 14:30 - 15:15 Vize rozvoje Geoparku Ralsko - společný strukturovaný "brainstorming"
  • 15:15 - 16:00 Diskuze - rozvojové náměty, ukončení workshopu, poděkování

Předem děkuji za Váš čas a pevně věřím, že se na workshopu společně potkáme. Prosím, svoji účast na workshopu potvrďte předem e-mailovou zprávou p. Ondřeji Špačkovi: e-mail: krokem@email.cz, tel. 602 265 851