Krupský dvůr

11.12.2020

V lesích nad Horní Krupou  se ukrývají ruiny Krupského dvora (50.5894650N, 14.8415442E). Původní opevněný dvůr nechali zřídit Berkové z Kuřívod pro osadníky z Franska a Saska. Do dnešních dnů se zachovaly trosky obvodových zdí, hospodářských i obytných staveb. Dvůr byl ještě na počátku minulého století obýván hajným. Na nádvoří je studna (dnes zakrytá panely), vedle roste 350 let stará, státem chráněná lípa. Pamatuje i pány z Valdštejnů, do jejichž panství dvůr také patřil.