Jezová (Jesowai)

14.12.2020

Pravděpodobný vznik obce souvisí s povoláním německých osadníků do Čech na přelomu 12.      a 13. století. Písemně doložený původ není znám. Obec je místně rozdělena na Dolní Jezovou (Niederdorf), Střední Jezovou (Mitteldorf) a Horní Jezovou (Oberdorf). Počty stavení odkazují na poměrně velkou vesnici. Nejstarší záznam o počtu obyvatel v období kolem roku 1830 uvádí 358 obyvatel a 60 domů. Poslední záznamy z období před začátkem 2. světové války uvádějí v obci 71 domů a 361 převážně německy mluvících obyvatel, což dokládají i jména usedlíků (č.p. 41 - Ad. Nedwed, č.p. 54 Fr. Bartonitz, č.p. 24 Schwerma). Zdrojem obživy byla především zemědělská činnost, chov dobytka, lesní práce a domácí vyplétaní židlí pro továrnu Fischel & syn v Mimoni. Mezi roky 1874 a 1885 jistý Václav (Wenzel) Pulze zahájil výrobu sirek. Malou provozovnu si postavil vedle domu č. p. 4. Výroba probíhala tak, že se vysušená a ohoblovaná dřívka namáčela do kádě s roztavenou sírou a následně do kádě s červeně obarveným fosforem. Způsob výroby byl natolik nezdravý a nebezpečný, že se majitel po několika požárech rozhodl výrobnu přestavět na sušárnu švestek.

Nedaleko obce, na kopci zvaném Selská vrcha, byl větrný mlýn, který sloužil převážně k lisování lněného oleje. Známky elektrifikace z roku 1922 jsou v obci patrné dodnes. V obci byly dvě kaple, v Horní a Dolní vsi, u domů č. p. 8 a 28.

Pozůstatky domů lze nalézt pouze ve Střední a Dolní části obce. Horní část byla nejvíce zasažena vojenskou činností. Československá armáda zde po roce 1954 umístila tankový tábor. Po roce 1968 tu Sověti vybudovali stanoviště označované jako 5. protiletadlová raketová brigáda a umístili zde radiolokátory 1S12. Pro "radary" se budovaly umělé vyvýšeniny, tzv. "kurgany", které významně vylepšily podmínky pro monitorování cílů. Kvůli těmto umělým vyvýšeninám zcela zmizely základy budov.