Jablka vzpomínek / Stromy do škol / metodika programu

19.08.2023

Vzdělávací cíl EVVO:

 • Schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím
 • Znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech
 • Zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání

Cílová skupina: předškolní děti MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ

Doba trvání: 4 bloky (I. blok - 135 minut; II., III. a IV. blok po 90 minutách)

Místo: třída, venkovní učebna, zahrada školy

Metody a formy práce:

 • motivační rozhovor, diskuze
 • spolupráce v malých skupinách
 • práce s mapou a obrazovým materiálem
 • samostatná práce s pracovními listy
 • pozorování, práce s lupou
 • pracovní činnosti (sázení, moštování, domky a pítka pro hmyz)
 • zážitkové činnosti (chuť, čich)
 • výtvarné činnosti
 • reflexe