GEOLOVCI - 14. setkání

15.04.2022

XIV. setkání GeoLovců, dne 15.4. 2022, paleontologická exkurze do Vazoveckého údolí a na Sychrov