GEOCAMP

01.08.2021

Název projektu: GEOCAMP - supporting geology teaching towards active citizenship

Název projektu česky: GEOCAMP - podporou výuky geologie k aktivnímu občanství

Registrační číslo: EHP-CZ-ICP-3-017

Doba trvání: 1. 8. 2021 - 31. 7. 2023

Výzva: EEA grant 2014-2021, Institutional Cooperation Projects - Call 3

Projektoví partneři: Geopark Ralsko, o.p.s., GeoCamp Iceland, Keilir Academy

Hlavní cíle projektu:

  1. rozvoj inovativních vyučovacích metod v oblasti výuky přírodních věd a zeměpisu a jejich začlenění do magisterského studijního programu na geologii a příbuzné vědy atraktivnější pro studenty
  2. inovace výuky geologie a příbuzných věd na vyšších stupních základních škol prostřednictvím vývoje nového inovativního venkovního výukového programu GeoCamp pro učitele pedagogové
  3. podpora aktivního občanství a zvyšování kompetencí jednat v souladu s životním prostředím principy ochrany prostřednictvím aplikace inovativních metod výuky, které jsou založeny na princip učení založeného na místě.
  4. posílit mezinárodní spolupráci, sdílení know-how a zkušeností s naší islandštinou partnery a přinášet do České republiky nové neotřelé nápady v oblasti vzdělávání. 

Společná výměna zkušeností proběhla na partnerských setkáních:

  • 20.-22.9. 2021 - Study visit v ČR
  • 7.-14.7. 2022 - Study visit na Islandu

Hlavní výstupy projektu

Inovovaný studijní program

Inovace studijního programu zejména zavedením nových oborových cvičení s využitím inovativních výukových přístupů a metod.

GEOCAMP

GeoCamp - pětidenní utdoorový vzdělávací program určený pro vysokoškolské studenty studijních programů učitelství přírodovědných předmětů a pro současné učitele.

Activity Book

Publikace bude určena učitelům a bude sestávat ze souboru pracovních listů a námětů pro badatelskou a terénní výuku. Bude sloužit jako metodická pomůcka pro účastníky GeoCampu.