GEOCAMP

01.08.2021

Název projektu: GEOCAMP - supporting geology teaching towards active citizenship

Název projektu česky: GEOCAMP - podporou výuky geologie k aktivnímu občanství

Registrační číslo: EHP-CZ-ICP-3-017

Doba trvání: 1. 8. 2021 - 31. 7. 2023

Výzva: EEA grant 2014-2021, Institutional Cooperation Projects - Call 3

Projektoví partneři: Geopark Ralsko, o.p.s., GeoCamp Iceland

Hlavní cíle projektu:

  1. rozvoj inovativních vyučovacích metod v oblasti výuky přírodních věd a zeměpisu a jejich začlenění do magisterského studijního programu na geologii a příbuzné vědy atraktivnější pro studenty
  2. inovace výuky geologie a příbuzných věd na vyšších stupních základních škol prostřednictvím vývoje nového inovativního venkovního výukového programu GeoCamp pro učitele pedagogové
  3. podpora aktivního občanství a zvyšování kompetencí jednat v souladu s životním prostředím principy ochrany prostřednictvím aplikace inovativních metod výuky, které jsou založeny na princip učení založeného na místě.
  4. posílit mezinárodní spolupráci, sdílení know-how a zkušeností s naší islandštinou partnery a přinášet do České republiky nové neotřelé nápady v oblasti vzdělávání. 

Hlavní výstupy projektu


INOVOVANÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Inovace studijního programu zejména zavedením nových oborových cvičení s využitím inovativních výukových přístupů a metod. 


GEOCAMP

Čtyřdenní terénní vzdělávací program určený pro pedagogy přírodovědných oborů a studenty pedagogických oborů. Kurz proběhl v termínu od 10. do 14.7. 2023 v Národním geoparku Ralsko. Celkem 20 pedagogů jej úspěšně zakončilo a získalo certifikát.


ACTIVITY BOOK

Publikace je určena učitelům a bude sestávat ze souboru pracovních listů a námětů pro badatelskou a terénní výuku. Bude sloužit jako metodická pomůcka pro účastníky GeoCampu. 


Společná výměna zkušeností

Studijní cesty, partnerská setkání v ČR a na Islandu

  • 20.-22.9. 2021 - Study visit v ČR
  • 7.-14.7. 2022 - Study visit na Islandu

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Závěrečná konference proběhla dne 15.7. 2023 v Hamru na Jezeře