GECON - česko-polská geologická kooperační síť

26.07.2019

Cílem GECONu je vznik a rozvoj česko-polské geologické příhraniční kooperační sítě. GECON je tedy zároveň název sítě, která je neformální platformou institucí, jež pojí společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství v česko-polském pohraničí. Kooperační síť usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi těmito institucemi.


Název projektu: GECON - Geologická příhraniční kooperační síť
Dotace: Program Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní osa 4 - podpora spolupráce institucí
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087
Termín realizace: 1.3. 2018-28.2.2021
Partneři projektu CZ: 

Partneři projektu PL:

Obsah projektu 

Vytvořili jsme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů, kteří se zajímají o geologické bohatství pohraničí a propojujeme tak lidi-instituce-informace. Realizovali jsme společné aktivity se zaměřením na o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství, zapojené místních obyvatel, výměnu si zkušeností a zvyšování povědomí o geologickém bohatství ČR a Polska.