GECON - česko-polská geologická kooperační síť

26.07.2019

Cílem GECONu je vznik a rozvoj česko-polské geologické příhraniční kooperační sítě. GECON je tedy zároveň název sítě, která je neformální platformou institucí, jež pojí společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství v česko-polském pohraničí. Kooperační síť usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi těmito institucemi.


Projekt má vlastní webové stránky s aktuálními informacemi o akcích.

Název projektu: GECON - Geologická příhraniční kooperační síť
Dotace: Program Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní osa 4 - podpora spolupráce institucí
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087
Termín realizace: 1.3. 2018-28.2.2021
Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.
Partneři projektu CZ: Technická univerzita v Liberci (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie), Česká geologická služba a MAS Chrudimsko
Partneři projektu PL: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Muzeum Regionalne w Lubaniu

Co konkrétně děláme? Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů, kteří se zajímají o geologické bohatství pohraničí a propojujeme tak lidi-instituce-informace. Realizujeme společné aktivity. Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství a zapojujeme do této činnosti i jeho obyvatele. Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o geologickém bohatství ČR a Polska.

Co nabízíme zájemcům? Staňte se členem přeshraničním kooperační sítě a nabízíme:

  • účast na konferencích, exkurzích, letních školách
  • sdílení kontaktů, výměnu znalostí a "know how"
  • čtvrtletní newsletter plný informací o plánovaných akcích
  • možnost publikování a prezentace členských organizací a jejich projektů