GECON - česko-saská geologická kooperační síť

26.07.2019

Co je GECON? GE-geology, CO- cooperation, N-network

Cílem GECONu je vznik a rozvoj česko-saské geologické příhraniční kooperační sítě. Sítě, která je neformální platformou institucí, jež pojí společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství v česko-saském pohraničí.

 • Název: GECON - geologická příhraniční kooperační síť
 • Termín realizace: 1.10.2017-20.9.2020
 • Program: Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020
 • Registrační číslo: 100320668
 • Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.
 • Partner 1: Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung - Senckenbergovo muzeum v Görlitz
 • Partner 2: Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (katedra geografie)

Poslání

Našim posláním je usnadňovat komunikaci a spolupráci mezi organizacemi i jednotlivci v regionu, které se zabývají studiem, ochranou a popularizací geologického bohatství.

Příhraniční síť GECON podporuje spolupráci institucí a využívá její potenciál pro trvale udržitelný rozvoj regionu.

Co konkrétně děláme?

 • Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů, kteří se zajímají o geologické bohatství pohraničí a propojujeme tak lidi-instituce-informace.
 • Realizujeme společné aktivity.
 • Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství Euroregionu Nisa a zapojujeme do této činnosti i jeho obyvatele.
 • Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o geologickém bohatství Euroregionu Nisa.

Aktivity projektu

 • Studijní cesty za příklady dobré praxe
 • Workshopy - transfer know how
 • Regionální konference
 • Tvorba společných metodických a informačních materiálů
 • Společná strategie rozvoje příhraniční spolupráce sítě GECON