FENIX

01.01.2024

(Field EducatioN by Interdisciplinary eXcursions)


  • Název projektu: FENIX (Field EducatioN by Interdisciplinary eXcursions)
  • Termín realizace: 1. 1. 2024–31. 12. 2026
  • Program: Interreg Česko – Sasko 2021–2027
  • Registrační číslo: 100691282
  • Lead partner: Technická univerzita v Liberci
  • Partneři projektu: Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) - Senckenberg Museumfür Naturkunde Görlitz (SMNG), Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Technische Universität Dresden, Geopark Ralsko o.p.s.

Aktivity a výstupy projektu

Náplní projektu je vytvoření materiálů pro přeshraniční badatelskou terénní výuku učitelů ZŠ i SŠ a jiných vzdělavatelů, která bude zaměřena na geografii, ekologii a kulturní rozměr krajiny v příhraniční oblasti euroregionu Nisa ČR a Saska. Aktivity se soustředí na jednodenní exkurze na 10 lokalitách v příhraničí (z toho 4 na německé straně a 6 na české), které budou určeny pro skupinu 40 vzdělavatelů z obou zemí. Pilotní realizace s žáky a studenty ZŠ a SŠ bude provedena na dalších 5 lokalitách (2 v Sasku a 3 v ČR) s tím, že se vždy setkají jak žáci a studenti z české, tak z německé strany. Vzdělavatelům se zásluhou projektu dostanou do rukou originální přeshraniční podklady, sestavené za přispění odborné komunity a určené pro podporu společných výukových programů během a i po skončení projektu.

Dále se v rámci projektu v průběhu každého školního roku uskuteční jeden vícedenní workshop pro vzdělavatele a žáky z obou stran hranice (30-50 účastníků), zaměřený na výměnu zkušeností s výstupy projektu, jakož i na rozdíly ve způsobech výuky a v kurikulích na obou stranách hranice.
Kromě toho proběhnou v 2025 a 2026 letní školy pro účastníky z obou zemí, včetně studentů učitelství (cca 30-50 účastníků). Tyto letní školy budou zaměřeny na praktické využití získaných dovedností.