GEOLOVCI - 2. setkání

11.01.2020

Druhé setkání proběhlo 11.1. 2020 na Technické univerzitě v Liberci. Naším hlavním lektorem byl doc. Kamil Zágoršek z katedry geografie. V úvodu byla představena katedra a její činnost v oboru geologie a poté se přešlo na vlastní program. Hlavní náplní bylo mikroskopování výbrusů hornin z území geoparku Ralska, minerálů a paleontologických výplavů druhohorních a třetihorních sedimentů se zkamenělou faunou. Zejména paleontologické preparáty byly kolektivně prezentovány na speciálních mikroskopech a některé preparáty i nafoceny. Takže případní zájemci, kteří měli s sebou i flashdisky si odnesli snímky ze své laboratorní práce. Druhá část byla věnována geologickým mapovým podkladům, tvorbě map, seznámení se všemi náležitostmi, které mapa musí obsahovat. Byly představeny staré historické mapy, ale i soudobé mapové listy a moderní aplikace, kterých využíváme dnes i on-line. Došlo i na samostatnou práci s geologickou mapou a jednotlivými horninami z Ještědského hřbetu a vrtným profilem strážeckého bloku. V neposlední řadě se všichni seznámili se straším postupem tvorby dokumentace např. lomových stěn.