Boreček (Haidedörfel, Anna hayd)

09.12.2020

Eustachova kaple vystavěná společně s obydlím pro poustevníka roku 1712 Marií Františkou z Toskánu a zasvěcená sv. Egidovi. V historických dokumentech lze dohledat zprávu o ničivé vichřici v roce 1715. Tehdejší správce kaple Wenzel Rincolin při vichřici utrpěl tak silný úlek, že ochrnul a později skonal. Jeho následovník raději pobýval rok na Kamenickém vrchu u Zákup, než nabyl odvahy se vrátit. Později byla zasvěcena sv. Hubertu a následně sv. Eustachu.

Boreček (Haidedörfel, Anna hayd): Malá osada, v roce 1900 bylo napočítáno 23 popisných čísel s 91 obyvateli. V Borečku i Brenné bylo hlavním zdrojem obživy, krom lesních prací, rolnictví a pastevectví.

Objekt tehdejší myslivny (stojící u silnice dodnes) je nestarší stavbou v Borečku. Myslivna byla postavena před rokem 1781 (na tehdejších mapách lze dohledat jako Jager Haus). Roku 1881 byla výrazně zvelebena a využíval ji korunní princ Rudolf jako přechodné sídlo.

Boreček kolem roku 1943. Vpravo je most, dále po řece zdymadlo a náhon k místnímu mlýnu. Tovární komín je asančního ústavu (dodnes)
Boreček kolem roku 1943. Vpravo je most, dále po řece zdymadlo a náhon k místnímu mlýnu. Tovární komín je asančního ústavu (dodnes)
Výřez z mapy, rok 1720 (označena myslivna i kaple)
Výřez z mapy, rok 1720 (označena myslivna i kaple)