Adaptace na klimatické změny

výukový program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

  • Doporučená věková skupina: SŠ, 8.-9. třída ZŠ, max. počet účastníků 25 dětí
  • Délka trvání: 3 - 4 vyučovací hodiny
  • Prostředí programu: učebna s dataprojektorem; praktická část - vymezený sektor sídla
  • Termín konání: na objednání
  • Cena za program na účastníka: dotovaná cena na žáka 60,-Kč.
  • kód pro objednání: 11 / Adaptace

POPIS PROGRAMU

Program je zaměřen na výzvy současné problematiky adaptace na klimatické změny. Po seznámení se studentů s teoretickou stránkou daného tématu s pomocí prezentace a po diskuzi následuje vlastní terénní projektová činnost studentů, sestávající z průzkumu, analýzy získaných dat a optimalizačních návrhů ve vymezeném sídelním sektoru.