en-Projekty v roce 2018

23/01/2020

Urbex na Českolipsku - online a cyklo

Cykloprůvodce Po zaniklých obcích Ralska

Podtitul průvodce "Člověk, který tudy šel, zmizel..." vyjadřuje hlavní téma a tím je objevování zaniklých míst. V případě Ralska jde však spíše o objevování zmizelého příběhu zaniklých vesnic, po kterých dnes zbyly jen ruiny staveb, ovocné stromy a tesané místnosti do skal.  V průvodci je podrobně popsáno osm tras. Jeho součástí jsou také dobové nákresy obcí, staré fotografie a přehledná mapa A2. Unikátní fotografie současného stavu spolu s dobovými nákresy obcí napomáhají návštěvníkovi určit místo, kde se nachází. Každý si sám může porovnat, jak vesnice vypadala dříve a jak vypadá dnes.

25.00 Kč

  Termín: 01. Leden 2018 31. Prosinec 2018 

  Program: Dotační fond Libereckého kraje

  Cílem projektu je rozvoj specifické turistické nabídky na Českolipsku zvané URBEX a její provázání se stávajícím rozvojem cykloturistiky. 


  Dále projekt využívá moderních nástrojů propagace (online sdílení příběhů a zážitků - interaktivní mapy).

  Urbex je jeden z nových fenoménů, který se zabývá opuštěnými místy - zaniklými obcemi, zapomenutými technickými památkami či vojenskými stavbami. Kouzlo opuštěných staveb, které poznamenal zub času společně s kolem osudu, jsou pro mnohé turisty nevšedním zážitkem, který jim umožňuje poznat něco víc o historii regionu na nezvyklých místech, umožňuje autentický zážitek a podporuje místní komunitu. Projekt staví na již existující poměrně dobré síti cyklotras a cyklostezek. Projekt dále využívá moderní metodu story-telling, která se v současnosti používá stále více pro propagaci lokalit. 

  Body zájmu z pohledu zaměření projektu:

  • Technické památky - vodní díla, průmyslové objekty
  • Zaniklá sídla a obce
  • Vojenské objekty


  Aktivity:

  • Tvorba specifické nabídky URBEX - Vytipování vhodných turisticky zajímavých míst na Českolipsku 
  • Zpracování turistické nabídky formou tištěných materiálů - Cykloprůvodce - motto: "Člověk, který tudy šel, zmizel". Obsahuje podrobné zmapování tras (cca 10 tras na Českolipsku) s vytyčeným cílem - urbanistickou památkou (zaniklé obce, osady, samoty, rybníky, hráze, jiná díla v krajině, vojenská historie). Vkládaná mapa A3 všech tras - 3.000 ks.
  • Zpracování turistické nabídky formou moderních technologií - interaktivní mapa, QR kódy
  • Propagace nové geoturistické nabídky
  • Distribuce materiálů na informační centra Českolipska a další v Libereckém kraji 

  Osvětová a vzdělávací činnost 2018

  Termín: 01. Leden 2018-31.12. 2018 

  Program: Dotační fond Libereckého kraje 

  Cílem projektu je realizace environmentálních programů v Libereckém kraji především v okrese Česká Lípa a v Podještědí pro širokou skupinu obyvatel - školy, dospělá veřejnost, senioři a handicapovaní. 

  1) ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY NA ČESKOLIPSKU A PODJEŠTĚDSKU

  Programy byly realizovány pro všechny stupně škol. Projekt kombinuje terénní programy, přímé pozorování jevů v přírodě a výuku v učebnách. Hlavním výstupem projektu je nejméně 40 realizovaných programů pro mateřské školy, základní školy a střední školy. 

  Programy pro MŠ: Za vodníkem Kapičkou k rybníku - terénní, Bětka zve na statek, Dobrodružství s mraky, Za tajemstvím lesa s vílou, Hra na malíře

  Programy pro ZŠ: 1. stupeň: Expedice Kummer - terénní, Zaniklé obce Ralska - Jabloneček - terénní, Expedice DOX - terénní, Voda v krajině, Půda - skrytý a tajemný svět pod našima nohama

  Programy pro ZŠ: 2. Stupeň a SŠ: Po stopách těžby železných rud - terénní, Výprava na vyhaslou sopku - terénní, Tajemství opuštěného vápencového lomu - terénní, Za geologickým unikátem střední Evropy na Velkou Čertovu zeď - terénní, Geologické zajímavosti Geoparku Ralsko, Udržitelný rozvoj a životní prostředí, Proměny krajiny - časová osa

  2) EXKURZE S GEOPRŮVODCEM PO STOPÁCH PROSPEKTORŮ

  Exkurze byly realizovány do geoturisticky zajímavých lokalit, zpracovány exkurzní průvodci, nové lokality byly přidány do interaktivní mapy na www.mapa.geoparkralsko.cz, pro děti připraveny kvízy a pracovní listy. Celkem realizováno 7 exkurzí pro širokou veřejnost. 

  Exkurze:

  • Po vulkanické žíle za dalekými výhledy - 12.5.2018
  • Na lužickou poruchu v okolí Jítravy - 9.6.2018
  • V údolí Rokytky - 22.7.2018
  • V kráteru sopky - Kamenický vrch u Zákup - 22.9.2018
  • Geologické poklady na březích jezera - 13.10.2018
  • Tajemství tefritoví hory - Ralsko - 4.11. 2018
  • Až na dno moře - Ostrovské vrchy - 2.12. 2018

  Festival Proměny 2018 v zaniklé vsi Jabloneček

  Land art park 2018

  29. Září 2018 městský park v České Lípě

  Druhý ročník podzimního land artového setkání v městském parku v České Lípě. 

  Program: Akce se konala za finanční podpory Města Česká Lípa a Libereckého kraje. 

  Program byl určen pro malé i velké. Přijďte s námi oživit českolipský městský park!