en-Okna (Woken), Dolní Okna -Poustka (Heide)

05/01/2020
Výřez z první české mapy z roku 1930
Výřez z první české mapy z roku 1930
Dobový plánek obce, Alte Strasse – stará cesta do Mimoně, a propojující cesty do nové (současné) silnice do Mimoně. Kratzdorf (Kracmanov), Wolschen (Olšina), Gablonz (Jabloneček)
Dobový plánek obce, Alte Strasse – stará cesta do Mimoně, a propojující cesty do nové (současné) silnice do Mimoně. Kratzdorf (Kracmanov), Wolschen (Olšina), Gablonz (Jabloneček)

Okna (Woken) a Dolní Okna/Poustka (Heide). Zaniklá obec Okna (Woken) čítala nejvíce obyvatel počátkem 20. století, tehdy zde bylo 87 domů s 331 obyvateli (21 Čechů a 310 Němců). V Poustce 31 lidí v 6 domech. Živobytí v obcích skýtala hlavně rolnická činnost a chov dobytka, jen v Oknech bylo 18 statků. V Poustce žili malorolníci. Před 1. světovou válkou byly v Oknech a Poustce varny smůly. Po 1. světové válce byla u silnice do Mimoně ještě poslední provozovna, kde se vyrábělo pálením dřevěné uhlí. Mezi obcemi stála panská myslivna Knížete Rohana ze Sychrova.

Ves Okna stejně jako další vsi v okolí byla mimo dosah vodních toků a tak takřka každé stavení bylo vybaveno vlastní studnou. Mimoto ještě vznikaly malé "rybníčky" - hloubené nádrže, kde se hromadila dešťová voda pro náhlou potřebu (požár, napájení dobytka). 

V roce 1889 zřízena škola ve vsi. Do té doby děti navštěvovaly školu v Jablonci (Gablonz - dnes zaniklá obec Jabloneček). V zimě, kdy cesta do školy byla jistě svízelná, vyučovalo se v Oknech střídavě v jednotlivých usedlostech. 

Jedna z významných událostí se odehrála dne 10.listopadu 1778  - do vsi přicválal císař Josef II. se svým doprovodem od Kracmanovského šenku přes Proseč na Hlavice. Jeden z obyvatel Oken (prý jakýsi Eichler) mu měl ukázat cestu, za což jako odměnu od císaře obdržel dukát.