en-Jak vytvořit dobrou geologickou expozici

23/01/2020

Pozvánka na workshop konaný v rámci projektu GECON - geologická příhraniční kooperační síť
Termín: 10.02.2020 od 9.30 do 16.00 hodin
Místo konání: Muzeum Českého ráje v Turnově (Skálova 71, Turnov)

V rámci našeho tříletého česko-saského projektu Vás srdečně zveme na workshop, jehož cílem je vzájemně diskutovat a naučit se, jak vytvořit  zajímavou expozici s geologickou tematikou s použitím metodiky interpretace místního dědictví. Rádi bychom, aby workshop měl i zcela praktický výstup, a z toho důvodu si účastníci vyzkouší uplatnění teoretických poznatků při tvorbě záměru venkovních expozic pro geoparky Ralsko a Český ráj.


Workshop povede Ing. Ladislav Ptáček - předseda Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, který se kromě tvorby expozic zabývá také školením průvodců, tvorbou naučných stezek, interpretačních plánů pro Domy přírody a zpracováním koncepcí práce s návštěvnickou veřejností v CHKO.

Program

  • 9:30 Zahájení, uvítání, představení
  • 9:45 Trocha teorie - metodika interpretace místního dědictví a tvorba expozic
  • 10:40 Praktické cvičení ve skupinách - vyhodnocení geologické expozice Muzea Českého ráje
  • 12:20 Oběd
  • 13:20 Prezentace závěrů z Hodnocení kvality interpretace muzeí zřizovaných Libereckým krajem
  • 13:40 Práce ve skupinách - příprava záměru na tvorbu venkovní geologické expozice Národního geoparku Ralsko a Globálního geoparku UNESCO Český ráj
  • 16:00 Závěr a zakončení

Workshop probíhá v českém a německém jazyce. Občerstvení zajištěno. Workshop je zdarma. Počet míst omezen. Prosíme o zaslání přihlášky do 06.02.2020 na adresu pavla.ruzickova@geoparkralsko.cz 

Pro Vaše dotazy je k dispozici projektová manažerka Pavla Růžičková, Tel.: +420 604 870 112 nebo navštivte webové stránky projektu www.gecon.online

Těšíme na Vás! Za tým GECON Lenka Mrázová a Pavla Růžičková