en-Chlum a Prosička (Prositschka)

01/01/2020

Chlum a Prosíčka, obce osídlené již ve 13. století. Správně spadaly pod Jablonec. V obci Chlum ukázalo poslední sčítání, provedené v roce 1930, 52 obyvatel, v Prosíčkách 54 obyvatel. Obě obce
byly převážně německé, v obou bylo pouze
po jednom občanu československé národnosti.
V obcích žili převážně domkaři, zdrojem obživy
bylo tkalcovství a vyplétání židlí pro firmu Fischel.
Chlum - první osídlení v místě dnešní obce bylo doloženo v roce 1293, a to jako tvrz v majetku pana Hynka z Dubé.

Obec Prosíčka, zachycená pamětníkem
Obec Prosíčka, zachycená pamětníkem
Popisek Výřez z mapy z roku 1781, zachycuje umístění obcí Jabloneček, Chlum a Prosíčka
Popisek Výřez z mapy z roku 1781, zachycuje umístění obcí Jabloneček, Chlum a Prosíčka