en-Černá novina (Schwarzwald)

06/01/2020
Černá Novina, odpočinek v místech, kde byla obec
Černá Novina, odpočinek v místech, kde byla obec

Černá Novina (Schwarzwald) byla známa již ve 13. století. Menší část zástavby ležela v údolíčku pokračujícím dále na jih, při západním úpatí vrchu Kalich (Kallichberg) a dále při cestě do Holiček (Hultschken). První písemný doklad je až z roku 1604. Tehdy byla ves označena jako Ober-Schwarzwald, tj. Horní Černá Novina, snad aby se odlišila od severně ležící Dolní Černé Noviny (Niederwald). Ta však zanikla již v 1. pol. 17. století a posléze zarostla lesem. 

V  17. století uvádějí první záznamy  10 chalup, v roce  1924 je to již 22 domů. Žil zde obchodník s mlékem, máslem a vejci, v obci byl obchod se smíšeným zbožím, hostinec. Svou chalupu zde měl potomek hraběte Hartiga, Josef Ruth.

Podobně jako u dalších vsí v bývalém vojenském újezdu Ralsko, i zde zcela chybí stálé vodní toky, a obyvatelstvo tak bylo závislé na vodách z hlubokých studní. Ty zde často vysychaly a voda se pak musela dovážet. Srážková voda se zachycovala jen v malé míře, na rozdíl od jiných zaniklých vesnic tu nejsou žádné trvalejší vodní nádrže.