Veřejná sbírka

Veřejná sbírka pro krajinu pod Ralskem

Geopark Ralsko o.p.s. realizuje od listopadu 2015 oficiální veřejnou sbírku. Pro rok 2018 jsme vybrali zcela konkrétní téma a to projekt Záchrana regionálních odrůd v zaniklých obcích Ralska - Jablka vzpomínek. Výtěžek sbírky bude použit na náklady spojené s mapováním a záchranou ovocných stromů v zaniklých obcích. Více o projektu zde.

Jak můžete přispět?

  • do sbírkové pokladničky, kterou s sebou vozíme na všechny akce
  • libovolnou částkou na sbírkový účet 5737039359/0800

UPOZORNĚNÍ: Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele a zaslaná finanční částka. Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky.

Účel sbírky

Účelem sbírky je shromažďování finančních prostředků na projekty zajišťující ochranu, obnovu a prezentaci přírodního a kulturního dědictví Geoparku Ralsko a podporující rozvoj šetrné turistiky v Geoparku Ralsko (realizace návštěvnických středisek, odpočívadel, naučných stezek, značení turistických tras, obnova drobných památek a dalších podobných aktivit). Způsob shromažďování finančních prostředků:

  • Shromažďováním peněžních příspěvků na vyhlášeném bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky: Česká Spořitelna a.s., transparentní bankovní účet 5737039359/0800
  • Putovními pokladničkami
  • Prodejem vstupenek na veřejné kulturní akce pořádané Geoparkem Ralsko o.p.s. za účelem získání příspěvku. Výše příspěvku je 20% z ceny vstupenek.