Geoturystyka

podróże w celu poznania Ziemi

Geoturystyka, oprócz zachowania i promocji walorów dziedzictwa geologicznego, jest ukierunkowana na wsparcie odpowiedzialnej turystyki - rozwój specyficznej dziedziny geoturystyki. Geoturystyka należy do współczesnych trendów w obszarze turystyki.

Geoturystyka umożliwia poznawanie rozwoju krajobrazu w formie aktywnego zwiedzania w skalnych miastach, obszarach górniczych, kopalniach, w obszarze odnalezienia fosyliów, i to wszystko z informacjami objaśniającymi i aktywnym udziałem