O organizacji

Geopark Ralsko jest organizacją pożytku publicznego, która jest podmiotem zarządzającym Narodowym Geoparkiem Ralsko.

Geopark Ralsko jest w istocie specyficznym geoparkiem. Jego obszar w przeważnej części znajduje się na terytorium jednej gminy (tworzonej przez cały obręb ewidencyjny miasta Ralska, części obrębu ewidencyjnego miasta Doksy i Hamr na Jezeře). Znajduje się na terytorium byłego poligonu wojskowego Ralsko, cała jego powierzchnia ma 294 km2.

GEOPARK RALSKO W DATACH

  • 2013 - założenie podmiotu zarządzającego Geopark Ralsko o.p.s., uzyskanie statutu geopark kandydujący
  • 2016 - uzyskanie certyfikatu Narodowy Geopark Ralsko i członkostwa w Narodowej Radzie Geoparków Republiki Czeskiej MOTTO GEOPARKU RALSKO

MOTTO GEOPARKU RALSKO

Główne motto Geoparku Ralsko brzmi: "Krainą wymarłych wiosek, rudy żelaza i piaskowca bez barier", co wyraża główne fenomeny przyrodnicze i kulturowe obszaru. Poznawanie bez barier oznacza udostępnienie obszaru ludziom wszystkich kategorii wiekowych i społecznych oraz zachowanie tego obszaru dla szerokiej publiczności w ramach turystyki zrównoważonej. Rzeźba terenu zachęca do poznawania krajobrazu z wszystkich punktów widzenia, a dzięki mało wymagającej strukturze obszar jest dostępny także dla turystów z ograniczeniami ruchowymi.

NASZA MISJA

Nasza misja wypływa z Karty Narodowych Geoparków oraz z zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Wzmocnić rozwój środowiska regionu, oparty o ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych. Wzmocnić ekonomiczny rozwój regionu, w oparciu o odpowiedzialną turystykę i pozytywną prezentację. Wzmocnić społeczny rozwój regionu w oparciu o wiedzę i edukację.

GŁÓWNE LINIE PROGRAMOWE

  1. Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych, badania i monitorowanie
  2. Interpretacja lokalnego dziedzictwa, edukacja i oświata
  3. Rozwój odpowiedzialnej turystyki (geoturystyka), promocja regionu
  4. Współpraca przy rozwoju regionalnym