O zespole

Mgr. Lenka Mrázová, dyrektor

Wykształcenie: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Karola w Pradze, kierunek Kulturologia

Doświadczenie zawodowe: kierownik centrum szkoleniowego Villa Hrdlička w Českiej Lípie - Hrdlička s.r.o., kierownik Centrum Konferencyjnego Odpowiedzialnej Turystyki - České Švýcarsko o.p.s., menedżer projektów edukacyjnych České Švýcarsko o.p.s., kierownik centrum edukacyjnego Vila Čerych Česká Skalice - fundacja Nadace rozvoje občanské společnosti, Centrum rozvoje Česká Skalice, koordynatorka czesko-niemieckiego projektu Kříž smíření (Krzyż pojednania) - TUŽ se, Broumovsko, konsultant ds. Interpretacji dziedzictwa lokalnego, kwalifikacje instruktorskie do prowadzenia kursów przeżyciowych, lektor i twórca programów EVVO (Edukacja, wychowanie i oświata ekologiczna - współpraca z agencją CENIA i in.

Renata Franclová, DiS., menedżer projektu

Wykształcenie: AKADEMIE STING, o.p.s.

Doświadczenie zawodowe: samozatrudnienie w dziedzinie handlu i marketingu; dyrektor marketingu spółki Kalendář Liberecka; kierownik marketingu Babylon Liberec; kierownik ds. handlu i produkcji w studiach graficznych; księgowa i główna księgowa wydawnictwa CZECH PRESS GROUP (magazyn KOKTEJL).

 

Pavla Růžičková, menedżer projektu

Doświadczenie zawodowe: samozatrudnienie w dziedzinie tłumaczeń ustnych i pisemnych CZ-DE, prace redakcyjne, produkcja, organizacja wydarzeń, przygotowanie europejskich i innych wniosków o dotacje, przygotowanie materiałów dla mediów (TV Prima, UJEP, R1Lyra, DogFreinds z.s., Czech Press Group a.s. - redaktor naczelny czasopisma "Kočičí planeta" i "V sedle"; Evropan o.s., Festiwal Filmowy Femina Film), menedżer projektu w Evropan o.s. - czesko-saski projekt "Jesteśmy sąsiadami - seria programów z czesko-saskiego pogranicza"

RNDr. Dominik Rubáš, geolog geoparku

Wykształcenie: Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Karola w Pradze, kierunek Geografia Fizyczna i Geoekologia

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel 2. etapu Szkoły Podstawowej Kobyly, publikacje i wykłady o tematyce geografii fizycznej, lektor kół naukowych "Nauka nas bawi" w SP profesora Švejcara i w SP náměstí Bratří Jandusů, uczestnictwo w badaniach geologicznych w regionie Podještědí, wykłady o atrakcjach geologicznych i hydrogeologicznych regionu Podještědí, badania w dziedzinie bioklimatologii człowieka

Mgr. Petr Mužák, geolog geoparku

Wykształcenie: Leśnicza Szkoła Średnia Šluknov, kierunek leśnictwo

Doświadczenie zawodowe: prace nasadzeniowe w dziedzinie leśnictwa na obszarze Zarządu Lasów Ještěd; pracownik w branży biologicznej, kierownik projektów dot. różnorodności biologicznej, ochrony przyrody i segregacji odpadów w Czeskim Towarzystwie Ochrony Przyrody ZO ČSOP Armillaria; kurator zbiorów geologicznych i paleontologicznych, dokumentalista w Muzeum Historii Regionalnej i Galerii w Českiej Lípie; przewodniczący Komisji Kultury i Promocji i członek rady łowieckiej Czeskomorawskiego Związku Łowieckiego ČMMJ, z. s.-OMS Liberec; przewodniczący komisji rewizyjnej Koła Łowieckiego MS Rozstání-Světlá pod Ještědem; publikacje i wykłady o różnorodnej tematyce geologicznej i paleontologicznej; egzaminator w dziedzinie łowiectwa, organizator kulturalnych i oświatowych programów dla publiczności w dziedzinie nauk przyrodniczych; lektor i egzaminator w konkursach z zakresu nauk przyrodniczych dla dzieci i młodzieży przy ČMMJ i ČSOP