Sieć geoparków

Sieć narodowych geoparków

Sieć narodowych geoparków

Geopark Ralsko jest aktywnym członkiem Sieci Narodowych Geoparków Republiki Czeskiej, w ramach której poszczególne geoparki wymieniają się doświadczeniem, organizują wizyty, seminaria i konferencje o tematyce geologicznej. Główne idee i misja geoparków zostały streszczone w Karcie Narodowych Geoparków.

Głównym organem koordynującym narodowej sieci geoparków jest Rada Narodowych Geoparków Republiki Czeskiej. Rada pomaga realizować zasady koncepcji geoparków, pomaga w ich działaniach, a także decyduje o włączeniu obszaru kandydującego do sieci narodowych geoparków.

CO TO JEST GEOPARK

Termin geopark oznacza obszar, który ukazuje obraz rozwoju geologicznego Ziemi i wpływ lokalnego bogactwa naturalnego na ekonomiczny i kulturowy rozwój społeczeństwa. Powstaje w regionie, którego budowa geologiczna umożliwia interesującą interpretację procesów geologicznych i w tenże sposób jest interpretowana przez opinię publiczną, i gdzie z miejscowych grup powstanie funkcjonalna infrastruktura, wspierająca tradycyjne i nowe działania geoturystyczne. Geopark powstaje jako inicjatywa lokalnej wspólnoty i może być z jej inicjatywy wspierany przez ekspertów.

Szczegółowe informacje o geoparkach w Czechach i na świecie tutaj.