Horniny geoparku

JAKÉ HORNINY NAJDETE V NÁRODNÍM GEOPARKU RALSKO?

V Geoparku Ralsko převládají druhohorní usazené (sedimentární) horniny. Kromě nejčastějších křemenných pískovců zde nalezneme i pískovce železité (obsahují železitý tmel) či pískovce vápnité (s karbonátovým tmelem). Těmito měkkými sedimenty na mnohých místech prostupují horniny magmatické (čedičové a polzenitové). Ty jsou výrazně tvrdší a podmiňují vznik vyvýšených tvarů reliéfu (vrcholů či hřbetů). Horniny starohorního a prvohorního stáří se na území Geoparku Ralsko vyskytují pouze hluboko pod zemí (cca 200 metrů pod povrchem a níže).