GECON

geology cooperation network

Pod zkratkou GECON se ukrývá Geologická příhraniční síť organizací i jednotlivců, které spojuje zájem o geologické bohatství Euroregionu Nisa.

Pro koho je síť určena? 

Pro organizace i jednotlivce, profesionály i laiky, studenty či dobrovolníky v Euroregionu Nisa a to na české, polské nebo saské straně. Síť tedy propojuje celé trojmezí - ČR, Německo a Polsko. 

Co nás spojuje?

Studium, ochrana a popularizace geologického bohatství v pohraničí

Co konkrétně děláme? 

  • Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů
  • Realizujeme společné aktivity - workshopy, exkurze, konference
  • Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství a zapojujeme do této činnosti i jeho obyvatele
  • Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o geologickém bohatství Euroregionu Nisa

Chcete se sami zapojit?