pl-Projekty v roce 2016

2020-09-22

Společná krajina - společná budoucnost

Termín: 01. Březen 2016 - 31. Leden 2017

Program: Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 - Fond malých projektů Euroregionu Nisa

Partner: Hillersche Villa gGmbH, Zittau

Cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce mezi českými a německými institucemi a vytvoření kulturní (interdiciplinární) platformy, tj. prostoru pro setkávání a výměnu zkušeností v tématu péče o společnou krajinu českoněmeckého pohraničí, která má stejnou geologickou minulost.

AKTIVITY PROJEKTU:

 • Zahajovací sympozium v Žitavě - 27.4., Hillerche Villa, Zittau
 • Terénní exkurze do Geoparku Ralsko - 25.5., Ralsko
 • land artový Festival Proměny - 28.5., Ralsko - Jabloneček
 • Festival Proměny - nedělní bohoslužba a pouť - 29.5., Ralsko - Náhlov
 • workshop Proměny- místa zmizelá a znovunalezená - 22.9., Ralsko - Kuřívody
 • Putovní výstava Proměny krajiny - vernisáž 25.10. v Liberci a 17.1. v Žitavě

Audiovizuální výstupy projektu:

 • film V první linii - česko-německý dokument o land artu v zaniklé obci Jabloneček
 • záznam vystoupení Kytlického chránového sboru v kapli sv. Floriána v Náhlově při nedělní bohoslužbě na Festivalu Proměny

Webové stránky festivalu a fotogalerie z akce

Putování za příběhy Geoparku Ralsko

Termín realizace: 01. Leden 2016 31. Prosinec 2016

Program: Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a Libereckým krajem. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Cílem projektu je rozšíření nabídky EVVO programů o terénní programy zaměřené na předškolní stupeň a 1. stupeň ZŠ a vytvoření nabídky programů v přírodě pro rodiny s dětmi.

HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Uličnické příběhy Honzy Kamene, Železného Rudy a Magmy Čedičová - venkovní program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ - metodika, pracovní listy, pomůcky
 • Hledání bludného kamene - kombinovaný program - vnitřní a venkovní program pro MŠ - metodika, pracovní listy a samolepky
 • Nabídka EVVO výletů pro individuální návštěvníky - rodiny s dětmi
 • Plakáty o geotopech a geologických procesech v Geoparku Ralsko

Projektový bonus:

Mapování geotopů v Geoparku Ralsko

Termín: 01. Leden 2016 - 31. Prosinec 2016

Program: Projekt byl podpořen Dotačním fondem Libereckého kraje. 

Cílem projektu je zapojení mládeže a dospělých (místní veřejnosti) do aktivit napomáhajících vytváření kladného vztahu ke krajině a zvyšování povědomí veřejnosti o přírodních hodnotách geoparku. 

HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU

 • 3x exkurze s průvodcem
 • popsané geotopy v databázi www.geoparkralsko.cz
 • pasport starých stromů v geoparku
 • průzkum ovocných odrůd v geoparku - 4 lokality
 • audiopaměti ze zaniklých obcí - 4 lokality