pl-Olšina (Wolschen)

2020-09-05

Stáří obce dokumentuje mimo jiné i nález
Josefa Rusitschky, který při rolnických pracích
nalezl sud plný míšeňských grošů z let 1415-
1493 a feniky ze Zhořelce. Historici uvádějí jako
zakladatele zdejšího osídlení rod Kirschnerů.
Potomek tohoto rodu byl o mnoho století
později, přesně roku 1877, zvolen jako představený
obce. Bydlel v č.p. 3. Jednalo se o středně
velkou obec, v roce 1900 tu ve 44 domech žilo
214 obyvatel. V roce 1893 byl v obci instalován
vodovod. Měl délku 2 100 metrů. Zdroj se pravděpodobně
nacházel v okolí Zábrdky. Vodovod
napájel všechny domy i oba rybníky. Po roce
1908 v obci vzniklo díky dostatku velmi kvalitní
vody mlékárenské družstvo.
Zajímavost: O posvícení se v obci vždy
konala cikánská svatba. Průvod, v jehož čele
jel náležitě ustrojený cikánský ženich, směřoval
do Křídy pro cikánskou nevěstu. Kočár doprovázel
vůz naložený peřinami, truhlicemi a dalšími
všetečnými krámy. To bylo vždy velmi veselé.
Dále se v obci pravidelně konalo "Rytířské klání".
To nebezpečný rytíř z hradu Ralsko prováděl
v okolí rejdy a musel být zajat. S kopími a holemi
byl hledán po všech dvorech, dokud jej špioni
nevyzradili. Poté byl svázán, uložen na máry
zhotovené z křoví a za velkého jásotu provezen
celou obcí. Klání končilo v místním hostinci
tancem a muzikou.